Vejledninger om syn af køretøjer

Sidst opdateret 11/02/2020
Her finder du Færdselsstyrelsens vejledninger til synsvirksomheder. Vejledningerne indeholder alle krav, som stilles til køretøjer.

Den seneste udgave af "Vejledning om syn af køretøjer" er November 2019, og den er gældende fra 1. november 2019.

 

Ændringerne i forhold til den forrige udgave (Januar 2018) kan ses nedenfor.

 

Det er seneste version af "Vejledning om syn af køretøjer", der som udgangspunkt benyttes som grundlag for afgørelser i en synsvirksomhed.

 

Desuden kan du finde Færdselsstyrelsens guide til syn efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil. Formålet er, at synsguiden kan anvendes af de synsvirksomheder, der ønsker vejledning i brugen af de nye EU-regler.

Oversigt over vejledninger om syn af køretøjer

Vejledning

Vejledning om syn af køretøjer

Vejledning om syn af køretøjer

Vejledning

Nyheder og ændringer i vejledning om syn af køretøjer, November 2019

Vejledning om ændring om syn af køretøjer

Vejledning

Synguiden

Færdselsstyrelsens guide til syn efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (Periodesynsdirektivet)

Vejledning

Nyheder i synsguiden V2.1

Nyheder i synsguiden

Vejledning

eSyn fejlkoder

Fejlkoder i eSyn der anvendes ved syn

Relevant lovstof

Direktiv

2014/45/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014

Gældende fra

20/05/2018

Om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF
Vejledning
Synguiden

Færdselsstyrelsens guide til syn efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (Periodesynsdirektivet)

Direktiv

2014/47/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014

Gældende fra

20/05/2018

Om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF