Autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du læse om, hvordan reglerne er for at kunne udføre arbejde på takografer, hvordan du ansøger om autorisation, og hvilke virksomheder, der er godkendt til at uddanne personale og udføre tilsyn med installatører og værksteder.

Hvem skal autoriseres?

Installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter, der skal installere, efterse, kontrollere og reparere analoge, digitale og intelligente takografer, skal være autoriseret hertil.

 

Hvad kan du få autorisation til?

Du kan søge om autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere takografer.

 

Autorisationen kan udstedes som en af følgende:

 

  • A-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge takografer.
  • D-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge og digitale takografer.
  • I-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge, digitale og intelligente takografer.

 

En I-autorisation kan begrænses til alene at gælde konkrete fabrikater af intelligente takografer.

 

For at få en autorisation skal installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten være etableret i Danmark og opfylde betingelserne i værkstedsautorisationsbekendtgørelsen, herunder blandt andet kravene i bilag 1, krav til uddannelse mv. Bekendtgørelsen finder du nedenfor.

 

Som dokumentation for, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten opfylder kravene i bekendtgørelsen, skal en godkendt tilsynsvirksomhed udarbejde en godkendelsesrapport, som skal vedlægges ansøgningsblanketten sammen med beviser for personalets uddannelse.

 

Hvordan får jeg en autorisation?

Du skal udfylde ansøgningsblanketten. Du kan finde blanket til ansøgning om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer nedenfor. 

 

Du skal have lavet en godkendelsesrapport, som skal være anmærkningsfri. Godkendelsesrapporten skal udarbejdes af en godkendt tilsynsvirksomhed efter et besøg på installatørens, værkstedets eller køretøjsfabrikantens adresse. Godkendelsesrapporten er dokumentation for, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten lever op til betingelserne i bekendtgørelsens bilag 1, samt at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten har et kvalitetsledelsessystem. 

 

Godkendelsesrapporten fra tilsynsvirksomheden må ved ansøgningens indlevering ikke være over én måned gammel.

 

Du skal som ansøger give samtykke til, at Færdselsstyrelsen indhenter oplysninger fra Kriminalregistret. Er ansøger et selskab, eller er ejeren af en personligt drevet virksomhed ikke stedlig daglig leder i virksomheden, indhenter Færdselsstyrelsen efter samtykke fra den stedlige, daglige leder tillige oplysninger om denne fra Kriminalregistret.

 

Du skal dokumentere, at dit personale er behørigt uddannet. Dette gør du ved at indsende deres uddannelsesbeviser, som skal være udstedt af et godkendt uddannelsessted. 

 

Du skal bekræfte, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

 

Ansøgningsblanketten, godkendelsesrapporten og uddannelsesbeviser sendes til Færdselsstyrelsen. 

 

Hvor længe er en autorisation gyldig?

Autorisationen meddeles ved et autorisationsbevis med et autorisationsnummer. Autorisation udstedes med en gyldighed på 5 år. 

 

Det er en forudsætning for at opretholde autorisationen, at installatøren og værkstedet mindst én gang hvert andet år lader en tilsynsvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, påse deres procedurer for håndtering af takografer, herunder de trufne sikkerhedsforanstaltninger og håndteringen af værkstedskor

 

Er der særlige forpligtelser forbundet med en autorisation?

Bortkomst af plombematricer/-dorne skal indberettes til Færdselsstyrelsen.

 

Inddrages et værkstedskort eller tilbageleveres et værkstedskot til installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten, skal kortet straks indsendes til Færdselsstyrelsen. Kortet indsendes med oplysning om årsagen til indsendelsen.

 

Værkstedet skal opbevare kontrolrapporter i 2 år fra det tidspunkt, hvor kontrolrapporten blev udfærdiget. Kontrolrapporten er den rapport, der skal udarbejdes i de tilfælde, hvor værkstedet har afhjulpet uregelmæssigheder i takografens funktion, uanset om dette sker ved en periodisk kontrol eller ved en kontrol gennemført på anmodning af politiet. Kontrolrapporten er under udarbejdelse.

 

Hvordan føres der tilsyn og uanmeldt kontrol med autoriserede installatører og værksteder?

Installatøren og værkstedet skal mindst én gang hvert andet år lade en tilsynsvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, påse deres procedurer for håndtering af takografer, herunder de trufne sikkerhedsforanstaltninger og håndteringen af værkstedskort. Tilsynet er et såkaldt ”skrivebordstilsyn”, hvor du skal fremsende materiale til tilsynsvirksomheden. Installatøren og værkstedet er således forpligtet til at give en tilsynsvirksomhed alle nødvendige oplysninger til brug for tilsynet. 

 

Udgifterne ved tilsyn og udfærdigelse af tilsynsrapport afholdes af installatøren eller værkstedet.

 

Færdselsstyrelsen vil hvert år foretage et antal uanmeldte kontrolbesøg hos installatører og værksteder med autorisation.

 

Hvor finder du reglerne for autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter?

Reglerne for autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter kan du finde i takografforordningen og værkstedsautorisationsbekendtgørelsen. Takografforordningen og bekendtgørelsen finder du nedenfor. 

Hvem skal autoriseres?

Installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter, der skal installere, efterse, kontrollere og reparere analoge, digitale og intelligente takografer, skal være autoriseret hertil.

 

Hvad kan du få autorisation til?

Du kan søge om autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere takografer.

 

Autorisationen kan udstedes som en af følgende:

 

  • A-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge takografer.
  • D-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge og digitale takografer.
  • I-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge, digitale og intelligente takografer.

 

En I-autorisation kan begrænses til alene at gælde konkrete fabrikater af intelligente takografer.

 

For at få en autorisation skal installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten være etableret i Danmark og opfylde betingelserne i værkstedsautorisationsbekendtgørelsen, herunder blandt andet kravene i bilag 1, krav til uddannelse mv. Bekendtgørelsen finder du nedenfor.

 

Som dokumentation for, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten opfylder kravene i bekendtgørelsen, skal en godkendt tilsynsvirksomhed udarbejde en godkendelsesrapport, som skal vedlægges ansøgningsblanketten sammen med beviser for personalets uddannelse.

 

Hvordan får jeg en autorisation?

Du skal udfylde ansøgningsblanketten. Du kan finde blanket til ansøgning om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer nedenfor. 

 

Du skal have lavet en godkendelsesrapport, som skal være anmærkningsfri. Godkendelsesrapporten skal udarbejdes af en godkendt tilsynsvirksomhed efter et besøg på installatørens, værkstedets eller køretøjsfabrikantens adresse. Godkendelsesrapporten er dokumentation for, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten lever op til betingelserne i bekendtgørelsens bilag 1, samt at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten har et kvalitetsledelsessystem. 

 

Godkendelsesrapporten fra tilsynsvirksomheden må ved ansøgningens indlevering ikke være over én måned gammel.

 

Du skal som ansøger give samtykke til, at Færdselsstyrelsen indhenter oplysninger fra Kriminalregistret. Er ansøger et selskab, eller er ejeren af en personligt drevet virksomhed ikke stedlig daglig leder i virksomheden, indhenter Færdselsstyrelsen efter samtykke fra den stedlige, daglige leder tillige oplysninger om denne fra Kriminalregistret.

 

Du skal dokumentere, at dit personale er behørigt uddannet. Dette gør du ved at indsende deres uddannelsesbeviser, som skal være udstedt af et godkendt uddannelsessted. 

 

Du skal bekræfte, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

 

Ansøgningsblanketten, godkendelsesrapporten og uddannelsesbeviser sendes til Færdselsstyrelsen. 

 

Hvor længe er en autorisation gyldig?

Autorisationen meddeles ved et autorisationsbevis med et autorisationsnummer. Autorisation udstedes med en gyldighed på 5 år. 

 

Det er en forudsætning for at opretholde autorisationen, at installatøren og værkstedet mindst én gang hvert andet år lader en tilsynsvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, påse deres procedurer for håndtering af takografer, herunder de trufne sikkerhedsforanstaltninger og håndteringen af værkstedskor

 

Er der særlige forpligtelser forbundet med en autorisation?

Bortkomst af plombematricer/-dorne skal indberettes til Færdselsstyrelsen.

 

Inddrages et værkstedskort eller tilbageleveres et værkstedskot til installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten, skal kortet straks indsendes til Færdselsstyrelsen. Kortet indsendes med oplysning om årsagen til indsendelsen.

 

Værkstedet skal opbevare kontrolrapporter i 2 år fra det tidspunkt, hvor kontrolrapporten blev udfærdiget. Kontrolrapporten er den rapport, der skal udarbejdes i de tilfælde, hvor værkstedet har afhjulpet uregelmæssigheder i takografens funktion, uanset om dette sker ved en periodisk kontrol eller ved en kontrol gennemført på anmodning af politiet. Kontrolrapporten er under udarbejdelse.

 

Hvordan føres der tilsyn og uanmeldt kontrol med autoriserede installatører og værksteder?

Installatøren og værkstedet skal mindst én gang hvert andet år lade en tilsynsvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, påse deres procedurer for håndtering af takografer, herunder de trufne sikkerhedsforanstaltninger og håndteringen af værkstedskort. Tilsynet er et såkaldt ”skrivebordstilsyn”, hvor du skal fremsende materiale til tilsynsvirksomheden. Installatøren og værkstedet er således forpligtet til at give en tilsynsvirksomhed alle nødvendige oplysninger til brug for tilsynet. 

 

Udgifterne ved tilsyn og udfærdigelse af tilsynsrapport afholdes af installatøren eller værkstedet.

 

Færdselsstyrelsen vil hvert år foretage et antal uanmeldte kontrolbesøg hos installatører og værksteder med autorisation.

 

Hvor finder du reglerne for autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter?

Reglerne for autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter kan du finde i takografforordningen og værkstedsautorisationsbekendtgørelsen. Takografforordningen og bekendtgørelsen finder du nedenfor. 

Ansøgning

Ansøgning om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Du skal benytte denne blanket hvis du ønsker at ansøge om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer.
Skema

Kontrolskema for arbejde på takografer inden for vejtransport

Du skal udfylde dette kontrolskema ved periodisk eftersyn af takografer.
Kontrolrapport

Kontrolrapport

Du skal udfylde denne kontrolrapport i tilfælde af, at der er konstateret uregelmæssigheder i takografens funktion, der må afhjælpes.
Attest

Attest om manglende dataoverførsel fra en digital eller intelligent takograf

Denne blanket skal anvendes ved erklæring om manglende dataoverførsel fra en digital eller intelligent takograf.
Erklæring

Erklæring om fjernelse eller brud på en takografs plombering

Du skal udfylde denne erklæring, hvis du i forbindelse med reparation eller ændring af et køretøj fjerner eller bryder en takografs plombering.
Erklæring

Tro- og loveerklæring

Du skal udfylde denne erklæring ved bortkomst af bl.a. matricer/-plomber.
Attest

Kontrolattest for hastighedsbegrænsere

Udfyld denne attest i forbindelse med kontrol af hastighedsbegrænser.
Vejledning

Vejledning om behandling af persondata til ansøgning om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Vejledning om behandling af persondata til ansøgning om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer.

Bekendtgørelse

BEK nr 1318 af 22/11/2018

Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Gældende fra

28/11/2018

BEK nr 1318 af 22/11/2018 Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer