Analog takograf

Sidst opdateret 27/01/2020
Alle køretøjer, som første gang er taget i brug før den 1. maj 2006, og som skal udføre kørsel, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, kan have installeret en analog takograf.

Hvordan virker den analoge takograf?

Den analoge takograf registrerer mekanisk oplysninger om køretøjets og førerens aktiviteter, f.eks. køretider, på et diagramark.

Hvordan skal den analoge takograf bruges?

Regler for, hvordan den analoge takograf skal bruges, findes i køre- og hviletidsbekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, samt i ”Forskrifter for brug af kontrolapparater”. Du finder bekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, dvs. køre- og hviletidsforordningen, takografforordningen og kontrolapparatforordningen under ”Regler og vejledninger”.

Kan den analoge takograf udskiftes med en digital takograf?

Den analoge takograf kan udskiftes med en digital takograf. Arbejdet skal udføres af et værksted med D-autorisation.

Kan den analoge takograf udskiftes med en intelligent takograf?

Den analoge takograf kan udskiftes med en intelligent takograf. Arbejdet skal udføres af et værksted med I-autorisation.

Forskrifter for brug af kontrolapparater

I "Forskrifter for brug af kontrolapparater" kan du læse, hvordan føreren og virksomheden skal anvende dels en analog takograf og dels en digital takograf. Forskrifterne kan du finde under ”Takografer og takografkort".

I forskrifterne er det bl.a. beskrevet, hvordan føreren skal betjene takografen og forholde sig med registreringer af tidsgrupper og i særlige situationer, f.eks. ved driftsforstyrrelser og force majeure, ligesom det fremgår, hvilke oplysninger der skal medbringes under kørslen til brug for politiets kontrol.

Transportvirksomhedens forpligtelser er også beskrevet i forskrifterne.