Ansøg om Virksomhedskort

Sidst opdateret 01/10/2021
Transportvirksomheden skal have et virksomhedskort, der udstedes til virksomheden, og som skal anvende kortet til at sikre, at data i takografen registreres som tilhørende virksomheden.

Her kan ansøges om virksomhedskort

Ansøgning om virksomhedskort kan indleveres til Færdselsstyrelsen enten fysisk på en af vores tre ekspeditionskontorer eller digitalt på www.virk.dk.

Hvis du ønsker at ansøge om virksomhedskort ved personlig fremmøde på et af Færdselsstyrelsens ekspeditionssteder er det vigtigt at du medbringer en udfyldt ansøgningsblanket, som du finder nedenfor.

Det koster et virksomhedskort

Prisen for et virksomhedskort er 525 kr.
Ansøgning

Ansøgning om virksomhedskort (takografkort)

Du skal udfylde denne ansøgning, hvis du ønsker at ansøge om virksomhedskort ved personlig fremmøde på et af Færdselsstyrelsens ekspeditionssteder.

Her finder du reglerne for udstedelse af virksomhedskort

Reglerne om udstedelse af virksomhedskort kan du finde i bekendtgørelse om udstedelse af takografkort, som du finder under "Takografer og takografkort".

Sådan anvendes et virksomhedskort

Regler for, hvordan transportvirksomheden skal bruge virksomhedskort samt den digitale og intelligente takograf, findes i køre- og hviletidsbekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, samt i "Forskrifter for brug af kontrolapparater". Bekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, dvs. køre- og hviletidsforordningen, takografforordningen og kontrolapparatforordningen, finder du under ”Regler og vejledninger”, og forskrifterne finder du under ”Takografer og takografkort”.

Regler for fornyelse af virksomhedskort

Der kan tidligst søges om nyt virksomhedskort 2 måneder før gyldighedsperiodens udløb.

Der skal senest 15 dage før gyldighedsperiodens udløb søges om nyt virksomhedskort (hvis man vil være sikker på at have det nye virksomhedskort inden gyldighedsperioden for det gamle virksomhedskort udløber).

Det nye virksomhedskort gælder dagen efter, at det gamle udløber.

Bemærk, at virksomheden skal udfylde en ansøgningsblanket for hvert virksomhedskort, der ønskes fornyet. Proceduren er anderledes i forhold til førstegangsudstedelse af virksomhedskort, hvor man blot kan anføre, hvor mange kort man ønsker. Dette skyldes, at virksomhedskortet bliver forsynet med et unikt nummer, som får et "gentagelsesnummer".

Det gamle virksomhedskort skal ikke afleveres.

Vejledning

Vejledning om digital ansøgning af virksomhedskort

Den digitale selvbetjeningsløsning vedrører ansøgning om virksomhedskort til brug for den digitale og intelligente takograf.