Digital takograf

Sidst opdateret 27/01/2020
Alle køretøjer, som tages i brug for første gang i perioden fra den 1. maj 2006 til den 14. juni 2019, og som skal udføre kørsel, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, skal have installeret en digital takograf.

Hvordan virker den digitale takograf?

Den digitale takograf registrerer elektronisk oplysninger om køretøjets og førerens aktiviteter, f.eks. køretider. Den digitale takograf lagrer oplysningerne i et elektronisk datalager, som er indbygget i takografen, og på det førerkort, som føreren skal anvende i takografen.

 

Føreren

Føreren skal anvende et førerkort. På førerkortet registreres alle førerens aktiviteter.

 

Virksomheden

Virksomheden skal anvende et virksomhedskort. Virksomheden skal anvende virksomhedskortet for at sikre, at data i den digitale takograf registres som virksomhedens data, ligesom det skal anvendes, når virksomheden skal overføre, gemme og sikre data. 

 

Hvordan skal den digitale takograf og førerkort bruges?

Regler for, hvordan føreren og transportvirksomheden skal bruge førerkort og den digitale takograf, findes i køre- og hviletidsbekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, samt i ”Forskrifter for brug af kontrolapparater”. Du finder bekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, dvs. køre- og hviletidsforordningen, takografforordningen og kontrolapparatforordningen under ”Regler og vejledninger”. 

 

Kan den digitale takograf udskiftes med en intelligent takograf?

Den digitale takograf kan udskiftes med en intelligent takograf. Arbejdet skal udføres af et værksted med I-autorisation.

 

Hvordan ansøges der om førerkort?

Reglerne for at ansøge om førerkort kan du finde i bekendtgørelse om udstedelse af takografkort. Bekendtgørelsen kan du finde under ”Takografer og takografkort”.

 

Forskrifter for brug af kontrolapparater

I "Forskrifter for brug af kontrolapparater" kan du læse, hvordan føreren og virksomheden skal anvende dels en analog takograf og dels en digital takograf. Forskrifterne kan du finde under "Takografer og takografkort".

 

I forskrifterne er det bl.a. beskrevet, hvordan føreren skal betjene takografen og forholde sig med registreringer af tidsgrupper og i særlige situationer, f.eks. ved driftsforstyrrelser og force majeure, ligesom det fremgår, hvilke oplysninger der skal medbringes under kørslen til brug for politiets kontrol.

 

Transportvirksomhedens forpligtelser er også beskrevet i forskrifterne.