Intelligent takograf

Sidst opdateret 27/01/2020
Alle køretøjer, som registreres for første gang den 15. juni 2019 eller senere, og som skal udføre kørsel, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, skal have installeret en intelligent takograf.

Hvordan virker den intelligente takograf?

Anden generation af den digitale takograf, kaldet ’den intelligente takograf’, fungerer som den digitale takograf, men har nye funktionaliteter. Takografen er udstyret med forbindelse til det globale satellitnavigationssystem, kommunikationsudstyr til tidlig fjernafsløring og mulighed for integration med intelligente transportsystemer.

Forbindelsen til satellitnavigationssystemet sørger for, at takografen kan gemme køretøjets position, når kørsel påbegyndes og afsluttes og med bestemte intervaller under kørslen. Signalet fra satellitterne anvendes også til at bestemme, hvornår køretøjet er i bevægelse, samt at uret i takografen altid har den korrekte tidsangivelse.

Kommunikationsudstyr til tidlig fjernafsløring giver myndigheder mulighed for at se oplysninger om et køretøj samt kørselsdata uden at standse køretøjet. Kommunikationen, som udveksles i forbindelse med tidlig fjernafsløring, er begrænset til de data, der er nødvendige af hensyn til de målrettede vejkontroller af køretøjer ved en potentiel manipuleret eller misbrugt takograf. Informationerne, der kan fjernaflæses, overføres altid krypteret, og omfatter blandt andet:

  • Kørsel uden gyldigt førerkort
  • Isætning af førerkort under kørslen
  • Sensorfejl
  • Køretøjets registreringsnummer
  • Hastighed registreret af takografen.


Føreren

Føreren skal anvende et førerkort. På førerkortet registreres alle førerens aktiviteter.

Virksomheden

Virksomheden skal anvende et virksomhedskort. Virksomheden skal anvende virksomhedskortet for at sikre, at data i den intelligente takograf registres som virksomhedens data, ligesom det skal anvendes, når virksomheden skal overføre, gemme og sikre data.

Hvordan skal den intelligente takograf og førerkort bruges?

Regler for, hvordan føreren og transportvirksomheden skal bruge førerkort og den intelligente takograf, findes i køre- og hviletidsbekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag. Du finder bekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, dvs. køre- og hviletidsforordningen, takografforordningen og kontrolapparatforordningen, under ”Regler og vejledninger” i menuen til venstre.

Hvordan ansøges der om førerkort?

Virksomheder kan søge om takografkort på www.virk.dk, mens chaufører kan søge på www.borger.dk. Du kan også ansøge fysisk ved at kontakte en af Færdselsstyrelsens kontorer.

Læs mere om ansøgninger her: