Du vil være taxameterinstallatør

Sidst opdateret 03/08/2022
Taxameterkontrollantordningen bliver 1. januar 2018 afløst af en ordning med taxameterinstallatørvirksomheder.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

For at blive taxameterinstallatør, er det nødvendigt at blive autoriseret af fabrikanten til at udføre installation, reparation og kontrol med installerede taxametertaxametre fra den pågældende fabrikant.

 

Hvordan bliver jeg taxameterinstallatør?

Hvis man ønsker at overgå til den nye ordning, er det nødvendigt, at man indsender en ansøgning om at blive taxameterinstallatørvirksomhed sammen med en fabrikantautorisation til Færdselsstyrelsen pr. mail til info@fstyr.dk.

Færdselsstyrelsen opretter herefter taxameterinstallatørvirksomheden i Færdselsstyrelsens system. Derved gives der adgang til de nye taxameterattester og upload af disse via Virk.dk.

Efterfølgende sendes en mail retur til ansøger med information omkring, hvordan taxameterattester udfyldes og uploades.

Her findes godkendte taxameterkontrollanter og -installatører. Listerne opdateres løbende. Såfremt der skulle være fejl i dokumenterne, bedes der rettes henvendelse til info@fstyr.dk
Oversigt

Taxameterkontrollanter pr. 14. december 2021

Udstyrskrav til taxier

Det er vigtigt, at man som taxameterinstallatør kender de nye udstyrsregler, der gælder for biler, der kører efter en ny kørselstilladelse. Lige så vigtigt er det, at man er kender de gamle udstyrsregler, der gælder for biler, der kører på en gammel tilladelse.

Generelt er der en række nye krav til taxametre, der skal iagttages, hvis der f.eks. installeres udstyr i en ny bil, eller der køres for et kørselskontor. 

Krav til taxametre

Taxametre skal leve op til EU’s måleinstrumentdirektiv (2014/32/EU) (MID). Ifølge direktivet er det ikke tilladt at sælge og installere taxametre, der ikke lever op til MID.

Krav til kontroludstyr

Der stilles en række krav til kontroludstyret i en taxi. 

Disse krav kan findes under siden Tekniske krav til biler.

Spørgsmål og svar

En taxameterinstallatør er enten:

 

  • En taxameterfabrikant (producent)
  • En virksomhed, der er bemyndiget af taxameterfabrikanten, eller
  • En virksomhed, der er godkendt som prøvningsinstans for taxameterudstyr, iht. bekendtgørelse om godkende af prøvningsinstanser på det køretøjstekniske område

Nej. Ordningen med taxameterkontrollanter er ophørt fra den 1. januar 2018, og taxameterkontrollanter bliver ikke automatisk taxameterinstallatører. 

For at blive taxameterinstallatørvirksomhed skal du have en bemyndigelse fra en taxameterfabrikant til at installere, justere og reparere taxametre fra den pågældende taxameterfabrikant. 
Alternativt skal du være godkendt som prøvningsinstans for taxameterudstyr.

Når du har installeret, justeret eller repareret taxametre og kontoludstyr, skal du udstede en taxameterattest ved at udfylde en elektronisk blanket og uploade taxameterattesten via www.virk.dk
Du skal sende en mail til Færdselsstyrelsen (info@fstyr.dk) for at modtage oplysninger om login til www.virk.dk. Det er kun virksomheder, der kan dokumentere, at de er taxameterinstallatører, der får adgang til at registrere taxameterattester på virk.dk.