Krav til varebilschauffører

Sidst opdateret 08/09/2022
Varebilschauffører, som kører med gods for fremmed regning i varebil, skal have en uddannelse som varebilschauffør og et varebilschaufføruddannelsesbevis.

Fra den 1. juli 2019 skal varebilschauffører have et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB). Kravet gælder, hvis chaufføren kører med gods for fremmed regning, som vejer mere end 11 kg. pr. stykgods i en varebil eller et vogntog (varebil med anhænger) på over 2.500 kg. til og med 3.500 kg tilladt totalvægt.

 

Hvis du allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB) påført kørekortkategori C (lastbil), har du automatisk de samme rettigheder som indehavere af et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB). Du skal derfor ikke foretage dig noget i forbindelse med de nye regler.

Hvis du som varebilschauffør er omfattet af de nye regler, skal du fra den 1. juli 2019 være i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis, et varebilschaufføruddannelsesbevis eller en godkendelse fra Færdselsstyrelsen på, at du er undtaget fra den grundlæggende kvalifikationsuddannelse så du alene skal gennemføre efteruddannelsen, for at kunne fortsætte som varebilschauffør.

Sådan får du et varebilschaufføruddannelsesbevis

For at få et varebilschaufføruddannelsesbevis skal du gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en efteruddannelse som varebilschauffør. Formålet med uddannelsen er at sikre, at du som chauffør har de nødvendige kvalifikationer.

Du kan gennemføre den grundlæggende kvalifikationsuddannelse fra den 1. januar 2019. 

Krav til chaufføren

Følgende krav skal være opfyldt, før varebilschaufføren kan få udstedt et varebilschaufføruddannelsesbevis:

 

  • Gennemført kvalifikationsuddannelse som varebilschauffør.

Fritagelse for den grundlæggende kvalifikationsuddannelse for varebilschauffører

Det er muligt at ansøge om at blive fritaget for den grundlæggende kvalifikationsuddannelse for varebilschauffører, hvis du kan dokumentere, at du i perioden fra den 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 har haft mindst to års hovedbeskæftigelse som varebilschauffør.'

Varebilschaufføren skal indenfor en frist, fastsat efter chaufførens fødselsdato, have gennemført en efteruddannelse. Se fristen i nedenstående skema.

Følgende dokumentation skal indsendes til styrelsen:

 

  • Arbejdsgivererklæring indeholdende oplysning om beskæftigelsen art og nøjagtig periode. Du kan indsende anden dokumentation for stillingen, opgaverne og perioden, hvis du ikke kan indsende arbejdsgiveerklæringen.
  • Dokumentation for løn, f.eks. lønsedler eller R75 fra skattestyrelsen. Du kan nøjes med at indsende lønsedler fra december måned for de pågældende to år, hvis det tydeligt fremgår af lønsedlerne, hvor mange timer, du har arbejdet og hvad din totale løn har været.
Ansøgning

Ansøgning om fritagelse for kvalifikationsuddannelse for varebilschauffører

Du kan søge om fritagelse for grunduddannelsen for varebilschauffører, når du kan dokumentere, at du i perioden 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 har haft mindst to års hovedbeskæftigelse som varebilschauffør.

Frister for gennemførsel af efteruddannelse:

Fristerne er fastsat efter chaufførens fødselsdato med henblik på at sikre en jævn fordeling af holdene. Frister udløbet før 31. december 2022 er ikke medtaget, da fristen for gennemførsel af efteruddannelse er passeret.

 

Chaufførens fødselsdato Efteruddannelsen skal være gennemført senest
22., 23. eller 24. 31. december 2022
25., 26. eller 27. 30. juni 2023
28., 29., 30. eller 31. 31. december 2023

 

Uddannelsesudbyderen udsteder midlertidigt varebilschaufføruddannelsesbevis

Når du har gennemført og bestået din uddannelse som varebilschauffør, sender uddannelsesudbyderen en elektronisk ansøgning om et varebilschaufføruddannelsesbevis. I forbindelse med ansøgningen vil udbyderen tage et digitalt foto af dig og scanne din underskrift.

Hvis du har gennemført uddannelsen hos flere uddannelsesudbydere, sendes ansøgningen af den udbyder, hvor du har gennemført den sidste del af uddannelsen.

Uddannelsesudbyderen udsteder et midlertidigt varebilschaufføruddannelsesbevis til dig, som kan anvendes, indtil du modtager dit varebilschaufføruddannelsesbevis, der sendes med posten.

 

Pris og gyldighed

Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr på 50 kr. (pr. 1. januar 2023) for udstedelsen af dit varebilschaufføruddannelsesbevis.

Beviset er som udgangspunkt gældende i fem år. Vil du herefter beholde dit varebilschaufføruddannelsesbevis, skal du på et 2-dags efteruddannelseskursus, hvor der ikke skal aflægges prøve.

Uddannelsesbeviset skal altid medbringes under kørslen og fremvises på politiets anmodning.