Relevante love og bekendtgørelser

Sidst opdateret 15/12/2021
De relevante love og bekendtgørelser findes på retsinformation.dk og nedenstående samt på denne side

Bekendtgørelse

Nr. 2018/735

Lov om ændring af lov om godskørsel

Gældende fra

08/06/2018

Tilladelsesordning for varebiler

Bekendtgørelse

Nr. 2012/1051 

Bekendtgørelse af lov om godskørsel

Gældende fra

12/11/2012

Regulering om vejgodstransportvirksomheder og deres ansatte

Bekendtgørelse

Nr. 2020/2168

Bekendtgørelse om godskørsel

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021. Bekendtgørelsens § 17, stk. 1, og § 23 har først virkning fra den 1. juli 2021

Bekendtgørelse

Nr. 2020/322

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Gældende fra

30/03/2020

Bekendtgørelsen omhandler kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2670

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet

Gældende fra

28/12/2021

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2635

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

Gældende fra

28/12/2021