Opladningstjenester

Udbydere af opladningstjenester

Nedenfor findes Færdselsstyrelsen liste over udbydere af opladningstjenester, der er opfylder betingelserne for optagelse på listen beskrevet i § 11, stk. 4, i bekendtgørelse 1074 af 28. juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v. På nuværende tidspunkt er følgende udbydere af opladningstjenester godkendt til at stå på listen:

  • EDF Danmark A/S
  • Spirii ApS

Listen vil løbende blive opdateret i takt med, at udbydere af opladningstjenester optages på listen. Færdselsstyrelsen fører løbene kontrol med at udbydere på listen til stadighed opfylder kravene. Du kan læse mere om baggrunden for listen og finder vejledning til optagelse på listen herunder. Vi gør opmærksom på, at listen ikke er en udtømmende liste over samtlige eksisterende udbydere af opladningstjenester i Danmark.

Udbydere af digitale platforme for handel med opladningstjenester

Nedenfor findes Færdselsstyrelsens liste over udbydere af digitale platforme for handel med opladningstjenester, der er opfylder betingelserne beskrevet i § 14, stk. 3, i bekendtgørelse 1074 af 28. juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

På nuværende tidspunkt er følgende udbydere af digitale platforme for handel med opladningstjenester godkendt til at stå på listen:

  • Hubject GmbH
  • Spirii ApS

Det er muligt at blive foreløbigt optaget på listen, foreløbig optagelse gælder i 24 måneder. Du kan læse mere om baggrunden for listen og finder vejledning til optagelse på listen herunder.

Vi gør opmærksom på, at listen ikke er en udtømmende liste over samtlige eksisterende udbydere af digitale platforme for handel med opladningstjenester i Danmark.