Vejledning om Brexit

Her kan du få information om Brexit og dets indvirkning på reglerne for kørekort, vejgodstransport og produktkrav til bl.a. biler.

Overgangsperioden, hvor UK fortsat skal følge EU-lovgivningen, udløber ved udgangen af december 2020, og de fremtidige relationer på blandt andet transport- og færdselsområdet afhænger af den aftale EU har indgået med UK.


Aftalen er indgået mellem UK og EU den 24. december 2020 og regulerer det fremtidige forhold mellem EU og UK. Aftalen regulerer blandt andet transport af gods herunder krav til chauffører, transport af passagerer, krav til produkter samt meget andet. Aftalen gælder midlertidigt indtil 28. februar 2021, hvor den vil blive permanent, såfremt den vedtages i Europa-Parlamentet og ratificeres i medlemslandene.


Aftalen forventes offentliggjort, når den er vedtaget af UK og EU.