International godskørsel

Sidst opdateret 01/03/2022
Nedenfor kan du læse om, hvilke regler som gælder ved international godskørsel. Blandt andet om de forskellige tilladelsestyper samt cabotagekørsel, samt ansøgning om turtilladelser.

Om international godskørsel

Sidst opdateret 02/03/2022
Nedenfor kan du læse om, hvilke regler som gælder ved international godskørsel. Blandt andet om de forskellige tilladelsestyper samt cabotagekørsel, samt ansøgning om turtilladelser.
International godskørsel med dansk indregistreret lastbil eller vogntog over 3,5 tons tilladt totalvægt kræver - ud over en national tilladelse - en international tilladelse.

Fællesskabstilladelse

Fællesskabstilladelser udstedt til danske vognmandsvirksomheder gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel indenfor EU.

Fællesskabstilladelsen kan anvendes til grænseoverskridende transporter i EØS-landene (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig).

Tilladelsen kan også anvendes til transporter til og fra samt i transit gennem Schweiz samt til transporter mellem Danmark og et ikke EØS-land. For strækningen som tilbagelægges uden for EØS-området, kræves som regel en turtilladelse.

CEMT-tilladelse

CEMT står for Den Europæiske Transportminister Konference (Conférence Européenne des Ministres des Transports).

CEMT-tilladelsen kan med enkelte begrænsninger anvendes til transporter til, fra eller gennem alle CEMT-lande (EU-landene samt Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Hviderusland, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland, Schweiz, Serbien, Tyrkiet og Ukraine).

Der findes CEMT tilladelser til EURO IV, EURO V og EURO VI.

Når du søger om en tilladelse, skal du vælge, om tilladelsen skal være gældende i en eller flere af følgende lande - Rusland, Italien, Grækenland og Østrig, hvortil adgangen elllers er begrænset.

Link til International Transport Forum - herunder CEMT's brugervejledning - kan ses nedenfor.

CEMT-flyttetilladelse

CEMT-flyttetilladelsen kan med enkelte begrænsninger anvendes til internationale flyttetransporter til, fra eller gennem alle CEMT-lande (EU-landene samt Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Hviderusland, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland, Schweiz, Serbien, Tyrkiet og Ukraine).

Turtilladelser/Transittilladelser/Tredjelandstilladelser

Turtilladelser/transittilladelser giver ret til én transport til, fra eller gennem det pågældende land inkl. returtransport.

Til udførelse af en tredjelandstransport - dvs. en dansk vognmands kørsel mellem lande, hvor Danmark hverken er på- eller aflæsseland - kræves som udgangspunkt tredjelandstilladelser, der giver ret til kørsel både i på- og aflæsselandet. En tredjelandstilladelse giver ret til udførsel af én tredjelandstransport.

Tilladelser udveksles mellem Danmark og en række ikke EU-lande på bilateral basis. Der er indgået aftale om udveksling af tilladelser med Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Rusland, Schweiz (3. landstilladelser), Serbien, Tyrkiet og Ukraine.

Der er etableret en mulighed for, at iranske vognmænd kan ansøge om en turtilladelse til Danmark. Tilladelsen er gyldig i to måneder fra udstedelsesdatoen.

Ordningen er begrænset til 100 tilladelser pr. år.

Der er udstedt 47 tur-tilladelselser for Iran i 2023, således, at der nu er 53 tilladelser tilbage.
Ansøgning

Ansøgning om CEMT-flyttetilladelser

Brug denne blanket når du søger om en CEMT-Flyttetilladelse
Ansøgning

Ansøgning om CEMT-tilladelser

Blanketten skal benyttes til ansøgning om CEMT-tilladelse.
Ansøgning

Ansøgning om TUR-tilladelser til international godskørsel

Brug denne blanket når du skal søge om tilladelse til enkelte ture udenfor EU/EØS samarbejdet

Udstationering

Sidst opdateret 01/03/2022
Den 2. februar 2022 trådte en række nye regler i kraft, heriblandt nye regler for udstationering af chauffører. Du kan læse mere om reglerne nedenfor.

Reglerne om udstationering gælder for virksomheder, der er etableret i et EU-medlemsland og som udstationerer sine chauffører til at udføre cabotage med gods eller passagerer, den afsluttende eller indledende vejstrækning af kombineret transport eller ikke-bilaterale internationale transporter i Danmark.


Bekendtgørelsen trådte i kraft den 2. februar 2022, og du kan finde den her på siden.

Registrering med udstationeringserklæring

Når du som virksomhed udfører cabotagekørsel for gods og bus, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter, skal du registrere kørslen via den offentlige brugerflade, der er forbundet til Informationssystemet for det indre marked (IMI). Registreringen skal ske senest inden starttidspunktet for udstationeringen. 

 

Aflønning af chauffører

Chauffører skal sikres en minimumstimesats, når de udstationeres i Danmark. Ifølge reglerne skal udenlandske chauffører ved kørsel i Danmark sikre en mindsteløn svarende til den mindsteløn, danske arbejdsgivere skal betale for "tilsvarende arbejde". Se mere under spørgsmål og svar om aflønning nedenfor.

 

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelsen om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport, som fastsætter særlige regler med hensyn til udstationeringen af udenlandske chauffører, der udfører cabotage eller vejdelen af kombineret transport i Danmark.

Vejledning

Vejledning om udstationeringsreglerne for buschauffører

Russisk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ К КОМАНДИРОВАНИЮ РАБОТНИКОВ

Romænsk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

GHID PRIVIND NORMELE APLICABILE LA DETAȘAREA LUCRĂTORILOR

Tysk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

LEITFADEN ZU DEN VORSCHRIFTEN FÜR DIE ENTSENDUNG VON ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMERN

Polsk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

PRZEWODNIK PO ZASADACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW

Vejledning
Litauisk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne

GAIRĖS DĖL DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMO TAISYKLIŲ AUTOBUSŲ VAIRUOTOJAMS

Vejledning

Vejledning om udstationeringsreglerne for godschauffører

Her findes en vejledning om udstationeringsreglerne.

Russisk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ К КОМАНДИРОВАНИЮ РАБОТНИКОВ

Romænsk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

GHID PRIVIND NORMELE APLICABILE LA DETAȘAREA LUCRĂTORILOR

Tysk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

LEITFADEN ZU DEN VORSCHRIFTEN FÜR DIE ENTSENDUNG VON ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMERN

Polsk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

PRZEWODNIK PO ZASADACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW

Ansøgning

Ansøgning om førerattest

 

Bekendtgørelse

Nr. 2022/169

Bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport.

Gældende fra

02/02/2022

Direktiv

Nr. 2020/1057

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/1057 af 15. juli 2020

Gældende fra

08/01/2020

Spørgsmål og svar om udstationering

 • Cabotage med gods eller bus.
 • Den afsluttende eller indledende vejstrækning af kombineret transport, såfremt vejstrækningen i sig selv ikke udgør en bilateral transport.
 • Ikke-bilateral international transport (tredjelandskørsel).
Ja, en fører der udfører ikke-bilaterale internationale transporter (tredjelandskørsel) er omfattet af udstationeringsreglerne. 
Ja, førere af varebiler over 2.500 kg er omfattet Direktiv (EU) 2020/1057, forudsat at føreren udfører en af de omfattede transporter. 
Nej, for at være omfattet af udstationeringsreglerne skal der være tale om et ansættelsesforhold mellem operatøren og føreren.
EU-medlemsstater og Storbritannien. Det bemærkes at EØS-medlemslande ikke er omfattet af anvendelsesområdet i bekendtgørelsen. 

Spørgsmål og svar om dokumentationskrav

En udstationeringserklæring må udfyldes og registreres ved IMI for en periode i op til 6 måneder. 
Nej, føreren skal udelukkende råde over og kunne fremvise en kopi af udstationeringserklæringen samt dokumentation for at transporterne finder sted i Danmark. Endvidere skal han tilgængeliggøre data fra takografen ved anmodning herom. 

Originalsprog eller engelsk.

Spørgsmål og svar om aflønningskrav ved cabotage og kombineret transport

Cabotagekørsel, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede
tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg

173,64  kr. 
Den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport,
hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt
overstiger 3.500 kg
173,64  kr.
Buscabotagekørsel  178,72 kr.

Satsen reguleres en gang om året.

Starttidspunktet for aflønningskravet er ved påbegyndelsen af kørslen for enten cabotageturen eller vejdelen af kombineret transport i henhold til transportdokumentationen.


Sluttidspunktet er ved begyndelsen af losningen der følger af cabotageturen eller vejdelen af kombineret transport i henhold til transportdokumentationen.

 

På- og aflæsningsperioder, hvileperioder og andet foreliggende arbejde som ikke er omfattet af kørsel med gods/passagerer.

 • Cabotage med gods eller bus.
 • Den afsluttende eller indledende vejstrækning af kombineret transport. 
 
Det skal være muligt at beregne timelønnen for den kørsel der er omfattet af aflønningskravet. Endvidere skal det være muligt at beregne de opgjorte timer for hvilke der er kørt cabotage med gods/passagerer eller vejdelen af kombineret kørsel og til hvilken timesats. 
Nej, en fører der udfører bilaterale internationale transporter er ikke omfattet af udstationeringsreglerne, og skal derfor ikke udfylde en udstationeringserklæring, når der udelukkende udføres bilaterale transporter.
Nej, førere der udfører lejlighedsvis kørsel med passagerer er ikke omfattet af udstationeringsreglerne og skal derfor ikke udfylde en udstationeringserklæring, når der udelukkende udføres lejlighedsviskørsel eller rutekørsel. 
Nej, førere der udfører lejlighedsvis kørsel med passagerer for lukkede døre er ikke omfattet af udstationeringsreglerne og skal derfor ikke udfylde en udstationeringserklæring, når der udelukkende udføres lejlighedsviskørsel eller rutekørsel. 

Cabotage

Sidst opdateret 01/03/2022
Den 21. februar 2022 trådte der nye regler i kraft om cabotage. Der er for eksempel blevet indført en karensperiode. Du kan læse mere om reglerne nedenfor.

Cabotagekørsel er udførelse af national transport for fremmed regning, der udføres i en begrænset periode inden for EU eller EØS-landene med køretøjer, hvis tilladte totalvægt overstiger 3,5 tons inklusive påhængskøretøjer.


Cabotagekørsel kan kun udføres i tilknytning til en international transport, som giver adgang til inden for 7 dage at udføre op til 3 cabotagekørsel i én medlemsstat, eller 1 cabotagekørsel pr. medlemsstat. Hvis køretøjet er kørt ind i Danmark uden last, må køretøjet foretage 1 cabotagekørsel, og denne skal ske inden for 3 dage.


Der er blevet indført en karensperiode, der betyder, at når man har udført den sidste cabotagekørsel i Danmark, starter en 4-dages karensperiode, således at køretøjet først må udføre en ny cabotagekørsel efter 4 kalenderdage i Danmark igen.


Den internationale transport, der går forud for cabotagekørslen, skal have en sådan karakter, at den ikke primært har til formål at give mulighed for at anvende cabotagereglerne, og den skal være afsluttet inden påbegyndelse af cabotagekørslen.


Adgangen til at udføre cabotagekørsel er betinget af, at værtsnationens nationale regler overholdes på en række områder.


Der kan ikke udføres cabotagekørsel på baggrund af en CEMT-tilladelse eller tilladelser udvekslet bilateralt.

Vejledning

Cabotagevejledning

Her findes en vejledning om cabotagereglerne.

Forordning

Nr. 1072/2009

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009

Gældende fra

12/04/2009

Om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Regulering vedr. adgang til markedet for godskørsel for fremmed regning.

Spørgsmål og svar om cabotage

Cabotagekørsel er udførelse af national transport for fremmed regning der udføres i en begrænset periode inden for EU eller EØS-landene med køretøjer, hvis tilladte totalvægt overstiger 3,5 tons inklusive påhængskøretøjer
Den internationale transport er en forudsætning for cabotagekørsel og skal have sådan en karakter, at den ikke primært har til formål at give mulighed for at anvende cabotagereglerne, og den skal være afsluttet inden påbegyndelse af cabotagekørslen
 • Cabotagekørsel må kun udføres i tilknytning til en international transport
 • Cabotagekørslen skal udføres med den samme trækkende enhed, som blev brugt til den internationale transport
 • Når slutdestinationen for den internationale transport er Danmark, må der udføres 3 cabotagekørsler, efter alt gods fra den internationale transport er blevet leveret. De 3 cabotagekørsler skal udføres inden for 7 kalenderdage fra afslutningen den internationale transport
 • Når slutdestinationen for den internationale transport er en anden medlemsstat end Danmark, kan der maximalt udføres 1 cabotagekørsel i Danmark inden for tre kalenderdage efter, at den tomme lastbil er kørt ind i Danmark. Cabotagekørslen skal udføres inden for 7 kalenderdage fra afslutningen af den internationale transport

Dokumentation skal foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Elektronisk fremsendelse af dokumentation til bilen inden for ganske kort tid accepteres. Fremskaffelse af dokumentationen må dog ikke medføre en væsentlig forsinkelse af politiets kontrol. Der er tale om følgende dokumentation:

 

 • Dokumentation for den internationale transport (uanset hvilken medlemsstat denne er afsluttet i)
 • Dokumentation for hver efterfølgende cabotagekørsel, der er udført i Danmark. Kravet om dokumentation gælder også ved kørsel med tomme sættevogne, tomme containere og returemballage i Danmark
 • Såfremt køretøjet har befundet sig i Danmark i 4 dage forinden den internationale transport, skal der fremvises dokumentation på alle kørsler udført i perioden

 

Er det én eller to cabotagekørsler, hvis en lastet sættevogn eller container køres fra Odense til levering hos en kunde i Svendborg, køres tom videre til oplæsning i Middelfart og derefter køres til en kunde i Århus?

 

 • Der er tale om to cabotagekørsler, idet en cabotagekørsel kun må bestå af flere pålæsningssteder eller flere aflæsningssteder. I eksemplet er der flere pålæsse- og aflæssesteder
Du kan se reglerne om cabotage i forordning nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har også udarbejdet en cabotagevejledning, som du finder på siden om cabotage.

Udenlandske transportvirksomheders transport af tomme containere, tomme sættevogne og returemballage (paller, blomsterbure eller lignende) i Danmark, der transporteres i henhold til en transportaftale og som er hovedgenstand for fragtaftalen og/eller betaling, anses for transport af varer og tæller således som en cabotagekørsel.

Hvis transportvirksomheden kan dokumentere, at transporten udgør en integreret del af en fragtaftale og/eller sker som et accessorium til en forudgående eller efterfølgende cabotagekørsel, tæller det imidlertid ikke som en selvstændig cabotagekørsel.

Det bemærkes, at transport af tomme containere, tomme sættevogne og returemballage i forbindelse med en international transport til Danmark ikke anses for at være cabotagekørsel. Hvis der f.eks. udføres transport af en container med varer fra Tyskland til Danmark, vil den tomme container efter levering af varerne kunne køres til bestemmelsesstedet efter fragtaftalen.

Kombineret transport

Sidst opdateret 01/03/2022
Den 21.2.2022 trådte nye regler i kraft om udførelsen af vejdelen af kombineret transport med af- og pålæsningspunkt i Danmark. Kørslen er nu omfattet af cabotagereglerne. Du kan læse mere om reglerne nedenfor.

Anvendelsesområde

Reglerne om kombineret kørsel gælder for virksomheder, der er etableret i et EU eller EØS-land, som opfylder betingelserne for adgang til erhvervet og til markedet, og som udfører godskørsel for fremmed regning og udfører kombineret godstransport mellem medlemsstaterne.

 

Der skal her være tale om en international kombineret transport mellem EU eller EØS-landene, før transporten kan udføres efter reglerne om kombineret transport. Dette gælder ikke løst gods, men alene gods, der fragtes i en sættevogn, container eller lignende.

Definitionen af kombineret transport

Kombineret transport er transport af varer mellem EU eller EØS-landene uagtet varernes oprindelse eller endelige destination, når transporten af varerne sker ad vej til den indledende eller afsluttende strækning og til den resterende strækning anvender jernbane, indre vandveje eller søvejen, når denne strækning er over 100 km i lige linje. Her kan der således også være tale om en destination i et tredjeland.

 

Den indledende eller afsluttende vejstrækning skal tilbagelægges enten:

 

 1. Mellem det sted, hvor godset læsses, og den nærmeste egnede indladningsbanegård, for så vidt angår den indledende strækning.

 2. Mellem den nærmeste egnede udladningsbanegård og det sted, hvor godset losses, for så vidt angår den afsluttende strækning, eller

 3. Inden for en radius på 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen.
  Transporten af varer på den indledende eller afsluttende vejstrækning, på jernbane, ad indre vandveje eller ad søvejen skal ske i en lastbil, påhængsvogn, sættevogn med eller uden trækkende køretøj, et veksellad eller en container på 20 fod og derover.
  

Eksempler:

 

 • Transport af varer i en container med fx skib fra Kina til Danmark, som herefter skal transporteres ad vej til en slutdestination i Danmark, kan ikke udføres efter reglerne om kombineret transport.

 • Transport af varer med fx skib fra Kina til Rotterdam (Holland), hvorefter varerne transporteres i en container med skib fra Rotterdam til Danmark, og som herefter skal transporteres ad vej til en slutdestination i Danmark, kan udføres efter reglerne om cabotage.

 

Kørsel med tomme lasteenheder

Transport af tomme påhængsvogne, sættevogne, veksellad eller containere betragtes som kombineret transport, dog skal nogle betingelser være opfyldt. Transporten af den tomme lasteenhed skal udgøre den indledende eller afsluttende vejstrækning og den tomme lasteenhed skal være genstand for dokumenteret omsætning, f.eks. ved et fragtdokument.
Der kan ikke være tale om repositionering efter reglerne om kombineret transport, men vil blive behandlet efter reglerne om cabotage.

 

Kombineret transport efter cabotagereglerne

Såfremt den indledende og/eller afsluttende transport udføres i Danmark og ikke passerer en grænse, finder reglerne om cabotagekørsel, som følger af forordning nr. 1072/2009, anvendelse. Det er således ikke muligt at udføre ubegrænsede kombinerede transporter i Danmark.
Det er ikke muligt at udføre den indledende eller afsluttende vejstrækning af en kombineret transport med på- og aflæsningspunkt i Danmark uden en forudgående international transport, der er afsluttet i Danmark eller en anden medlemsstat.

Tidsbegrænsninger for udførsel af kombineret transport

Her gælder samme regler som ved cabotage; den indledende eller afsluttende vejstrækning af en kombineret transport kan først påbegyndes, når den internationale tur er afsluttet, hvilket vil sige, når den sidste aflæsning har fundet sted.
Herefter kan køretøjet udføre 3 kombinerede transportture inden for 7 dage eller 1 tur inden for 3 dage, hvis køretøjet er kørt ind i Danmark uden last. Denne form for transport medfører også en karensperiode på 4 dage efter endt tur.

Aflønningskrav

En udenlandsk transportvirksomhed, der har chauffører til at udføre enten cabotage eller kombineret transport, er forpligtet til at betale sine chauffører en timeløn svarende til den danske minimumstimesats, da disse er udstationeret.

 

Der skal kun betales den danske minimumssats for selve kørslen under udførslen af disse ture og ikke ved andet arbejde.

Andet arbejde forstås ved:

 

 • På- og aflæsning
 • Tomkørsel imellem cabotageture
 • Rengøring og teknisk vedligeholdelse
 • Ethvert andet arbejde, som har til formål at sikre køretøjets og/eller lastens sikkerhed eller at opfylde lov- eller forskriftsmæssige forpligtelser, der specifikt knytter sig til den pågældendetransport, herunder: 
  • Opsyn med på- og aflæsning 
  • Administrative formaliteter med politi, toldvæsen eller andre myndigheder


Se mere omkring aflønning under afsnittet om udstationering.
Vejledning

Vejledning om kombineret transport

Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne for kombineret transport som følger af bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport...

Bekendtgørelse

BEK nr 531 af 24/05/2018

Bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport

Gældende fra

01/07/2018

Regulering om visse former af kombineret godstransport.

Direktiv

Nr. 92/106/EØF

Rådets Direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

Gældende fra

17/12/1992

Rådets Direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne.

Spørgsmål og svar om kombineret godstransport

Transport af en tom container betragtes alene som en del af en kombineret transport, hvis den tomme container er genstand for omsætning dokumenteret ved et transportdokument.

Den tomme container kan således kun transporteres ad vej efter reglerne om kombineret transport, når transporten af den tomme container ad vej udgør den indledende vejstrækning eller den afsluttende vejstrækning i den kombinerede transport. Det vil sige, at den tomme container reelt skal udgøre varen i den kombinerede transport, og dermed skal den tomme container transporteres som kombineret transport mellem medlemsstaterne.

Transport af en tom container før og efter transport af varer betragtes ikke som en del af en kombineret transport. Denne kørsel betragtes derfor som cabotagekørsel, såfremt transporten udføres af en udenlandsk virksomhed mellem to punkter i Danmark.

 

Eksempler:


 • En virksomhed kan som den indledende vejstrækning i en kombineret transport køre en tom container fra Rødovre til kombiterminalen i Høje Taastrup, såfremt containeren er genstand for omsætning dokumenteret ved et transportdokument, og den tomme container fra Høje Taastrup skal transporteres ad jernbane til en anden medlemsstat.
 • En virksomhed kan ikke som kombineret transport transportere en tom container, efter en afsluttet kombineret transport, fra Rødovre til kombiterminalen i Høje Taastrup med henblik på læsning af nye varer. Denne tomkørsel vil, hvis den udføres af en udenlandsk virksomhed, blive betragtet som cabotagekørsel.
Nej. Kun gods, som kommer til Danmark i en lastbil, påhængsvogn, sættevogn med eller uden trækkende køretøj, et veksellad eller en container på 20 fod og derover, kan blive kørt efter reglerne om kombineret transport.
Hvis det ikke er muligt at få stempel fra en virksomhed på havnen, kan andet bevis for, at der er tale om en kombineret transport, anvendes. Det kan f.eks. være en bon fra færgeoverfarten eller andre transportdokumenter.

Vognmandens forpligtelser

Sidst opdateret 27/01/2022
Som vognmand har du administrative forpligtelser inden, under og efter udstationeringen af en chauffør. Du kan læse mere om dine forpligtelser her.

Før udstationeringsperioden er vognmandsvirksomheden forpligtet til at:

 • Udfylde og indsende en udstationeringserklæring via IMI.
 • Udstationeringserklæringen skal senest indsendes inden udstationeringens starttidspunkt.

 

 

Udstationeringserklæringens indhold: 

 1. Virksomhedens identitet, herunder nummeret på fællesskabstilladelsen, hvis dette nummer foreligger.
 2. Kontaktoplysninger på transportlederen eller andre kontaktpersoner i virksomheden, som Færdselsstyrelsen kan kontakte, og som kan fremsende og modtage dokumenter eller meddelelser.
 3. Førerens identitet og bopælsadresse og nummeret på dennes kørekort.
 4. Startdatoen for førerens ansættelseskontrakt og den ret, der finder anvendelse på den.
 5. Udstationeringens planlagte start- og slutdato.
 6. Nummerpladerne på motorkøretøjerne.
 7. Om de udførte transporttjenester er befordring af gods, befordring af passagerer, international transport eller cabotagekørsel.

 

Under udstationeringen skal operatøren sørge for at føreren:

 • Råder over og kan fremvise en kopi af udstationeringserklæringen

 

 • Råder over og kan fremvise dokumentation på, at transporterne finder sted i Danmark

a. Afsenderens navn og adresse

 

b. Varernes art og vægt

 

c. Sted og dato for overtagelsen af varerne til befordring

 

d. Det fastsatte sted for varernes aflevering

 

e. Angivelse af indladnings- og udladningsbanegårde for jernbanestrækningens vedkommende eller af laste- og lossehavne for den strækning, der tilbagelægges ad indre vandveje eller ad søvejen.
Dette punkt skal bekræftes ved stempling, der foretages af jernbane- eller havneadministrationerne på de pågældende banegårde eller i de pågældende flod- eller søhavne, når den del af transporten, der foregår henholdsvis med jernbane, ad indre vandveje eller ad søvejen, er afsluttet, eller andet bevis, eksempelvis bon fra færgeoverfarten


Dokumentationen kan være et CMR-fragtbrev eller et andet fragtdokument, for så vidt det indeholder de påkrævede oplysninger.
Dokumentationen kan også være i elektronisk form. Dokumentationen skal foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Dette betyder i praksis, at dokumentationen skal kunne forevises inden for rimelig tid efter standsningen af køretøjet.

 

 • Kan fremvise data fra takografen, med særligt henblik på relevante nationalitetsmærker for de medlemsstater, hvor føreren har udført en af de omfattede transporter.

Efter udstationeringsperioden er vognmandsvirksomheden forpligtet til, på anmodning fra Færdselsstyrelsen at:

 • Indsende kopier af dokumentation på at transporterne finder sted i Danmark.
 • Indsende kopier af data fra takografen, med særligt henblik på relevante nationalitetsmærket for de medlemsstater hvor føreren har udført en af de omfattede transporter.
 • Indsende dokumentation for aflønning af føreren under udstationeringsperioden.
  Indsende kopi af førerens ansættelseskontrakt under udstationeringsperioden.
 • Indsende kopi af førerens ansættelseskontrakt under udstationeringsperioden.
 • Indsende kopi af arbejdssedler vedrørende førerens arbejde under udstationeringsperioden.
 • Indsende dokumentation for betaling af førerens arbejde under udstationeringsperioden.

 

Dokumentationen skal indsendes senest 8 uger efter anmodningen fra Færdselsstyrelsen. 

 

 

Meddelelser om international godskørsel

Sidst opdateret 27/12/2022
Retningslinjer

Transshipment (transshipment) of cargo transported from third countries to Kazakstahn