Alkolås

Sidst opdateret 30/08/2021
Hvis du er blevet ubetinget frakendt førerretten, kan du være omfattet af tilbudet om en alkolåsordning Alkolåsordningen blev indført i 2015 som supplement til de eksisterende sanktioner for spirituskørsel.

Du kan være omfattet af en alkolåsordning, hvis du har fået frakendt førerretten ubetinget på grund af spirituskørsel.
For at generhverve dit kørekort (retten til igen at måtte føre et motorkøretøj) skal du bl.a. gennemgå et ANT-kursus.

Dette er også gældende for bilister, som bliver taget under påvirkning af stoffer (narko) eller medicin, som ikke er tildelt over recept. Alkolåsordningen blev indført i 2015 som supplement til de eksisterende sanktioner for spirituskørsel. Alkolåsordningen består af to ordninger; henholdsvis den "frivillige" og den "obligatoriske".

Der er forskellige betingelser tilknyttet de to ordninger. Hvilken ordning du er omfattet af, afhænger af hvor høj din promille var, da du kørte spirituskørsel, og om du tidligere har været dømt for spirituskørsel. Når alkolåsperioden er udløbet, kan det særlige alkolåskørekort ombyttes til et almindeligt kørekort.

Det gælder for begge førnævnte ordninger.

Den obligatoriske ordning


Du er omfattet af den obligatoriske ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel: med en promille på mere end 2,0 flere gange (undtagen hvis din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2) Den obligatoriske ordning betyder, at du efter frakendelsestiden skal køre med alkolås i to år. Ønsker du ikke det, kan du først generhverve kørekortet når den to-årige periode er udløbet.

Den frivillige ordning

Du er omfattet af den frivillige ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel:


  • med en promille på mellem 1,2 og 2,0
  • to gange og din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2

Den frivillige ordning betyder, at du kan generhverve kørekortet, hvis du deltager i en alkolåsordning. Du skal køre med alkolås indtil frakendelsesperiodens udløb.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt i frakendelsesperioden tilmelde dig alkolåsordningen og vælge at køre med alkolås i den resterende del af frakendelsesperioden. Det er en betingelse for deltagelse i den frivillige alkolåsordning, at du har gennemgået en personundersøgelse.


Hvis du ved kørslen har forårsaget personskade eller fremkaldt alvorlig fare herfor, kan den frivillige ordning dog ikke anvendes.

Erklæring

Deltagelse i alkolåsordningen - Samtykkeerklæring - P23B

 

Spørgsmål og svar om alkolåsordningen

En alkolås er en anordning, der består af en styreboks og et håndsæt, som installeres i et køretøj. Inden bilen startes skal føreren blæse i et mundstykke på/i håndsættet.
Hvis der er alkohol over det tilladte i udåndingsluften, der blæses ind i mundstykket, kan bilen ikke starte.

Under kørslen vil bilisten modtage varsler på ikke-kendt tidspunkt.


Der skal også pustes i alkolåsen undervejs for at sikre, at føreren ikke drikker under køreturen. Det skal ske ved, at vedkommende standser bilen et egnet sted inden for 20 minutter efter varsling og puster i alkolåsen.


Inden bilen startes skal føreren blæse i et mundstykke på/i håndsættet. Hvis der er alkohol over det tilladte i udåndingsluften, der blæses ind i mundstykket, kan bilen ikke startes.


Alle pust, der foretages i mundstykket, registreres i låsen. Tilsvarende registreres forsøg på at starte bilen uden at blæse i mundstykket eller andre forsøg på at manipulere med alkolåsen.

Disse oplysninger sendes jævnligt fra leverandøren til politiet. Politiet har så til opgave at vurdere, hvorvidt du fortsat skal have tilladelse til at køre med alkolås, eller om denne ret skal inddrages.


Politiet har så til opgave at vurdere, hvorvidt du fortsat skal have tilladelse til at køre med alkolås, eller om denne ret skal inddrages.

Du er omfattet af ordningen hvis du har fået frakendt førerretten ubetinget på grund af spirituskørsel. Der er to forskellige ordninger – den obligatoriske og den frivillige. 

Du skal selv dække alle gebyrer og omkostninger, der er forbundet med at deltage i alkolåsordningen.


Prisen afhænger af hvilken alkolåsordning du er omfattet af (bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning nr. 280 af 23. marts 2015 § 8).


Leverandørerne af de godkendte alkolåse kan oplyse dig om deres priser. Desuden skal du påregne udgifter til generhvervelse af kørekortet.

Låsen registrerer alle pust, der foretages i mundstykket. Tilsvarende registreres forsøg på at starte bilen uden at blæse i mundstykket eller andre forsøg på at manipulere med alkolåsen.


Disse oplysninger sendes jævnligt fra leverandøren til politiet, som så har til opgave at vurdere, hvorvidt du fortsat skal have tilladelse til at køre med alkolås, eller om denne ret skal inddrages.

Alkolåsen installeres i et køretøj og forhindrer, at køretøjet kan starte, hvis føreren har en promille over det tilladte. Hvis promillen er under 0,5, starter bilen som normalt – ellers ikke.


Der skal også pustes i alkolåsen undervejs for at sikre, at føreren ikke drikker under køreturen. Det skal ske ved, at vedkommende standser bilen et egnet sted inden for 20 minutter efter varsling og puster i alkolåsen.

Ja. Færdselsstyrelsen har godkendt Jawin Safe Trip ApS, Alkotrax og Dräger Danmark A/S som leverandører af alkolåse til alkolåsordningen.

En kontrollerende køreprøve består af henholdsvis en teoriprøve og en praktisk prøve.

Du skal indlevere din ansøgning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve til kommunen.

Nej – kørekortet til deltagere i alkolåsordningen gælder kun til kørsel i Danmark. 

BEK 2015 280

Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning

Gældende fra

23/03/2015