Colourbox

Regler for eksamenskørsel

Publiceringsdato: 14/05/2019
Sæsonen for eksamenskørsel nærmer sig, og derfor orienterer Færdselsstyrelsen her kort om de væsentligste regler.

Eksamenskørsel

Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst to år er omfattet af reglerne om eksamenskørsel.

Kørslen skal ske i forlængelse af den afsluttede og dermed beståede eksamen.

Intet krav om politiets tilladelse

Eksamenskørsel forudsætter ikke en tilladelse udstedt af politiet. Eksamenskørslen kan umiddelbart gennemføres, når betingelserne i bekendtgørelse om eksamenskørsel optog m.v. og bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog m.v. er opfyldt.

Godkendelse

Last-, varebiler og traktorvogntog, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal være godkendt hertil af en synsvirksomhed. Det betyder, at bil og traktorvogntog såvel som eksamensindretningen skal godkendes. Begge godkendelser har hver en gyldighed på 1 år og medbringes under eksamenskørslen.

Forsikring

Ejeren af bil og traktorvogntog, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer.


Chauffører skal ved eksamenskørslen medbringe dokumentation for tegnet forsikring.

Hastighed

De gældende hastighedsbegrænsninger skal til enhver tid følges. For last- og varebiler må hastigheden dog ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område. For traktorvogntog må hastigheden ikke overstige 30 km/t, medmindre køretøjerne i vogntoget er godkendt og registreret med tilladelsen til Tempo 40-kørsel og alle er forsynet med
Tempo 40-mærke.


Derudover må eksamenskørslen ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej.

Eksamenskørsel med veteranbiler i miljøzoner

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 15b, at dieseldrevet veteranbil (motor med kompressionstænding) ikke skal leve op til de samme miljøkrav som øvrige dieseldrevne biler i miljøzonerne. Ansøgning om dispensation fra miljøkrav i miljøzoner og spørgsmål hertil skal rettes til Miljøstyrelsen.


Detaljer om miljøzonekravene og mulighederne for dispensation kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside.


En ændring af Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018 om registrering af køretøjer har gjort det muligt, at et køretøj, der er registreret til veterankørsel, også kan anvendes til eksamenskørsel erhvervsmæssigt.


Du kan læse mere om de øvrige regler for eksamenskørsel, optog mv. via de links, der ledsager denne nyhed.

Takograf (fartskriver)

Lastbiler herunder også veteranlastbiler, der anvendes til eksamenskørsel mod betaling, skal have en takograf installeret.

Bekendtgørelse

LBK nr 1218 af 25/11/2019

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Gældende fra

28/11/2019

Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Bekendtgørelse

BEK nr 375 af 18/05/2004

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.

Gældende fra

18/05/2004

BEK nr 375 af 18/05/2004 Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.

Bekendtgørelse

BEK nr 494 af 27/05/2016

Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

Gældende fra

01/06/2016

BEK nr 494 af 27/05/2016 Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

Bekendtgørelse

BEK nr 1643 af 17/12/2018

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Gældende fra

21/12/2018

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer