Colourbox

Nye regler for anvendelse af hundetrukne køretøjer

Publiceringsdato: 10/01/2019
Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer. Bekendtgørelsen fastsætter, hvor kørslen må finde sted samt regler om blandt andet bremser, styretøj og trækkræft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2019.

Bekendtgørelsen fastsætter, hvor kørslen må finde sted samt regler om blandt andet bremser, styretøj og trækkræft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2019.

 

Kørsel med hundetrukne køretøjer har hidtil ikke været nærmere reguleret. Den nye bekendtgørelse indeholder dermed klare retningslinjer for kørsel med hundetrukne køretøjer.

 

Bekendtgørelsen fastlægger, at kørsel med hundetrukne køretøjer kun må finde sted uden for tættere bebygget område, hvor der alene i begrænset omfang foregår almindelig færdsel med motorkøretøjer, motorredskaber og traktorer.

 

Et hundetrukket køretøj kan dog køre på andre veje, hvis kørslen finder sted i forbindelse med krydsning af en vej. Derudover kan kørsel med hundetrukne køretøjer fortsat begrænses som følge af anden lovgivning  i relation til vejes udnyttelse og indretning.

 

Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler om hundetrukne køretøjers bremser og styretøj, samt regler om trækkræft og anvendelse af lygter, reflekser og ringeklokke.

 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2019.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1617 af 18/12/2018

Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer

Gældende fra

01/01/2019

Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer
Vejledning

Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer

Denne vejledning bidrager til fortolkning af bekendtgørelsens § 1 om, hvor på færdselslovens område kørsel med hundetrukne køretøjer må finde sted samt bekendtgørelsens § 2 om kravene til bremser på hundetrukne køretøjer.