Colourbox

Vejledning: Intet krav om udnyttelse af tilladelse til offentlig servicetrafik

Publiceringsdato: 26/03/2020
Færdselsstyrelsen præciserer, at virksomheder med tilladelser til offentlig servicetrafik (OST), limousine- og sygetransportkørsel, ikke er underlagt et udnyttelseskrav.

Det betyder, at det er muligt for en virksomhed, som udfører den omtalte kørsel, ikke at udnytte disse tilladelser.

 

For så vidt angår OST-kørsel er det dog et krav, at der er indgået en kontrakt om at udføre offentlig servicetrafik med et trafikselskab, der er omfattet af loven om trafikselskaber.

 

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at de pågældende tilladelser vil bortfalde, i det omfang en virksomhed ophører.

 

Mere information