Colourbox

Færdselsstyrelsen offentliggør DTUs evaluering af forsøgsordning med kørekort til 17. årige

Publiceringsdato: 01/10/2020
Rapporten fra DTU evaluerer trafiksikkerhedsrelaterede aspekter ved forsøgsordningen samt indeholder en brugerundersøgelse af ordningen.

Færdselsstyrelsen har hos DTU Management, Afdeling for Transport, bestilt en evaluering af den forsøgsordning, der pr. den 1. januar 2017 trådte i kraft og som tillod 17. årige at tage kørekort betinget af ledsager under kørsel. 

 

I evalueringen bliver den danske forsøgsordning sammenlignet med andre landes ordninger, herunder ledsagerordninger. Derudover bliver der i evalueringen af forsøgsordningen inddraget en brugerundersøgelse samt forskellige erfaringer med ordningen. 

 

Evalueringen består desuden af følgende delelementer:

  1. Anvendelsesomfang af ordningen
  2. Håndhævelse og efterlevelse af lovgivningen
  3. Trafikulykker med 17. årige

 

Rapporten afsluttes med en opsummering og en konklusion af evalueringen.

Rapport

Evaluering af forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Evaluering af forsøgsordning med
kørekort til 17-årige.