Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Publiceringsdato: 05/01/2022
Færdselsstyrelsen regulerer hvert år afgiften for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af kørertøjer til vejtransport af farligt gods.
Færdselsstyrelsen har udstedt bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven. Bekendtgørelsen udstedes i forbindelse med den årlige regulering af afgiften for 
udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods. 

Afgiften opkræves af Færdselsstyrelsen på vegne af Beredskabsstyrelsen, og blev tidligere reguleret i den nu ophævede ældre udgave af bekendtgørelsen. I det nye år  regulerer den nye bekendtgørelse afgiften. 

Afgiften reguleres hvert år pr. 1. januar med 2 procent tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. I indeværende år udgør afgiften 290 kr., og ifølge bekendtgørelsen stiger afgiften til 300 kr. pr. 1. januar 2022. 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2022.

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2668

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Gældende fra

01/01/2022