Colourbox

Ny bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet

Publiceringsdato: 05/01/2022
Bekendtgørelsen regulerer Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet gældende for 2022.
Afgiften for udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelse til at udføre erhvervsmæssig persontransport i bekendtgørelsens § 6 er ændret til et gebyr som følge af lov nr. 2395 af 14. december 2021 om ændring af taxiloven (Dokumentationskrav til brug for tilsyn og med hensyn til danskkundskaber for chauffører, gebyrer og overenskomstkrav for tilladelser i henhold til tidligere gældende lov om taxikørsel m.v.).

Gebyrtaksten for syn, omsyn eller toldsyn i bekendtgørelsens § 2 er ændret som følge af lov nr. 2621 af 28. december 2021 om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Vejsidesyn af motorcykler m.v.).

De øvrige gebyrer er reguleret med henblik på at skabe balance mellem Færdselsstyrelsens omkostninger og indtægter på det enkelte gebyr.

Endelig er der med bekendtgørelsen foretaget en række redaktionelle ændringer og opdateringer. Herunder ændring af bekendtgørelsens overskrift, indledning, anvendelsesbestemmelse og overgangsbestemmelse.

Bekendtgørelse nr. 1074 af 31. maj 2021 om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet er ophævet.

Den nye bekendtgørelse trådte i kraft 1. januar 2022.

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2670

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet

Gældende fra

28/12/2021