Christoffer Askman

Ny bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre samt fritagelse for partikeludledningsafgift

Publiceringsdato: 05/01/2022
Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre. Samtidig er der mulighed for afgiftsfritagelse for partikeludledningsafgift ved anvendelse af den nationale ordning.
Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre

Det sker som en konsekvens af indførelsen af miljøzoner med skærpede krav til diesel person- og varebiler.

Bekendtgørelsen fastsætter betingelserne for godkendelse af partikelfiltre, der eftermonteres på person-og varebiler, som er godkendt efter Euro 4, Euro IV eller lavere euronormer.

Godkendelsesproceduren sondrer mellem partikelfiltre, der  er godkendt i medfør af bekendtgørelsen om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter, og partikelfiltre, der ikke er godkendt i medfør af bekendtgørelsen. De nærmere betingelser for  godkendelsen af partikelfiltret afhænger således af, hvilken kategori partilkelfilteret tilhører, og følger af bilag 1 i bekendtgørelsen.

Efter monteringen af partikelfilteret , er det et krav, at montøren attesterer, at partikelfiltret er monteret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Før køretøjet kan godkendes med det eftermonterede partikelfilter,  skal køretøjet efterfølgende (eller efter monteringen) fremstilles til syn 

Fritagelse for partikeludledningsafgift
 
I samme anledning foretager Færdselsstyrelsen en mindre ændring i bekendtgørelsen om fritagelse for partikeludledningsafgift. 
Ændringen betyder, at du kan blive fritaget for partikeludledningsafgiften i de tilfælde, hvor der er eftermonteret et partikelfilter. Fritagelsen gælder for visse typer af dieselbiler.  (godkendt efter Euro 4, Euro IV eller lavere euronormer).


I disse tilfælde er der ikke behov for Færdselsstyrelsens godkendelse.

Du kan fortsat blive fritaget for afgiften under tilsvarende regler i et andet EU-land, EØS-land eller Tyrkiet. I disse tilfælde skal der sendes dokumentation til godkendelse hos Færdselsstyrelsen via hovedpostkassen på info@fstyr.dk.


Begge bekendtgørelser trådte i kraft den 1. januar 2022. 
 

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2669

Bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2686

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter

Gældende fra

01/01/2022