Christoffer Askman

Nye ændringer i taxibekendtgørelsen

Publiceringsdato: 05/01/2022
Færdselsstyrelsen har foretaget ændringer i bekendtgørelsen om taxikørsel. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2022.
Med bekendtgørelsen er der foretaget de nødvendige ændringer som følge af  lov nr. 2395 af 14. december 2021 om ændring af taxiloven (Dokumentationskrav til brug for tilsyn og med hensyn til danskkundskaber for chauffører, gebyrer og overenskomstkrav for tilladelser i henhold til tidligere gældende lov om taxikørsel m.v.).

I bekendtgørelsen er der (med afsæt i loven) fastsat bestemmelser om dokumentationskravet til chaufførers danskkunskaber samt bestemmelser om dokumentation til brug for Færdselsstyrelsens tilsyn og om adgangen til dispensation fra tidspuntket for opfyldelsen af taxilovens § 10 om løn- og arbejdsvilkår.

Herudover har Færdselsstyrelsen præciseret en række bestemmelser i bekendtgørelsen. Det er bl.a.  præciseret hvilke oplysninger, Færdselsstyrelsen kan indhente fra offentlige myndigheder til brug ved bedømmelsen af taxilovens krav til vandel, god skik og gæld til det offentlige i ansøgnings- og tilsynssager.  Kørselskontorets pligter og strafbestemmelsen er præciseret, og der er foretaget ændringer i  helbredskravene i taxibekendtgørelsens bilag 1.

Endelig er der foretaget en række redaktionelle ændringer og opdateringer.

www.taxilov.dk vil blive opdateret omkring årsskiftet med oplysninger om dokumentationskravet til chaufførers danskkundskaber, herunder muligheden for dispensation. 

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2022.

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2687

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel

Gældende fra

01/01/2022