Publikationsliste

Resultat: 685

Rapport

Status for Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på motorvejsnettets rastepladser – 4. kvartal 2021

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2033

Denne Meddelelse er rettet mod synsvirksomhederne og opdaterer de ændringer, som er sket vedrørende Vejledning om syn af køretøjer Januar 2021 og indtil dags dato.

Statistik for prøveafholdelse marts 2022

Samlet rapport over Færdselsstyrelsens prøveafholdelser for marts 2022

Statistik for prøveafholdelse april 2022

Samlet rapport over Færdselsstyrelsens prøveafholdelser for april 2022

Retningslinjer for køreprøver, april 2022

Retningslinjerne er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen

Retningslinjer

Retningslinjer for køreprøver

Opdaterede retningslinjer for afvikling af køreprøver. Den nye version indeholder, udover en række redaktionelle ændringer og tilpasninger, også en lang række opdateringer og præciseringer af de eksisterende retningslinjer.

Rapport

Færdselsstyrelsen - Årsrapport 2021

Færdselsstyrelsens årsrapport 2021 er struktureret i 2 hoveddele: Beretning og regnskab. Derudover indeholder årsrapporten påtegning og bilag.

Vejledning

Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus for ansøgere om tilladelse til godskørsel for fremmed regning

For at få udstedt en vognmandstilladelse eller en varebilstilladelse skal virksomhedens transport-leder have de nødvendige faglige kvalifikationer.

Vejledning

Vejledning om kombineret transport

Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne for kombineret transport som følger af bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport...