Publikationsliste

Resultat: 707

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Denne vejledning er udarbejdet til brug for kontrollen med arbejdstidsbestemmelserne i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Rapport

Indberettede syn for 2022

Her finder du en oversigt over antallet af indberettede syn og omsyn til eSyn pr. måned for 2022.

Månedsrapporter

Månedsrapportsæt hele Landet, maj 2022

Overenskomst

Den Tværfaglige Overenskomst 2022-2025 - Kristelig Arbejdsgiverforening

Denne overenskomst er landsdækkende og er gældende for medarbejdere ansat i virksomheder,
der gennem medlemskabet af Kristelig Arbejdsgiverforening, herefter KA, er overenskomstforpligtede

Rapport

Indberettede syn for 2022

Her finder du en oversigt over antallet af indberettede syn og omsyn til eSyn pr. måned for 2022 frem til April.

Månedsrapporter

Månedsrapportsæt hele Landet, februar 2022

Månedsrapporter

Månedsrapportsæt hele Landet, april 2022

Månedsrapporter

Månedsrapportsæt hele Landet, marts 2022

Status for Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på motorvejsnettets rastepladser – 1. kvartal 2022