Godkendelse af synsvirksomheder

Sidst opdateret 27/01/2020
Færdselsstyrelsen godkender virksomheder til af foretage syn af køretøjer og fører tilsyn med godkendte synsvirksomheder.

Sådan får du en tilladelse

Sidst opdateret 27/01/2020
Information om, hvilke betingelser du som synsvirksomhed skal have opfyldt, før du kan få en tilladelse samt hvilke kategorier af køretøjer synsvirksomheder kan få tilladelse til at syne.

Betingelser

Når du skal etablere en synsvirksomhed, er der en række betingelser, der skal være opfyldt jf. nedenfor:

 

 • Du skal ansætte en teknisk ansvarlig person, som er uddannet indenfor de kategorier, han/hun ønsker tilladelse til. Han/hun skal også have gennemført og bestået den særlige uddannelse, der svarer til den eller de kategorier af syn, som virksomheden ønsker tilladelse til at foretage. Se godkendte kursusvirksomheder under 'Kursusvirksomheder'.
 • Synsmedarbejdere, der ansættes, skal have gennemført og bestået den særlige uddannelse, der svarer til den eller de kategorier af syn, som synsmedarbejderen foretager.
 • Virksomheden (ejeren) og den teknisk ansvarlige person skal opfylde visse vandelskrav, bl.a. at der ikke er nogen gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, og at der ikke inden for de sidste 3 år er modtaget dom for overtrædelse af reglerne i lov om godkendelse og syn af køretøjer og/eller dom der vedrører væsentlige straffelovsovertrædelser.
 • Virksomheden skal tegne en gyldig ansvarsforsikring, som dækker syns- og omsynsarbejde, og som friholder køretøjsejere for tab, som ville kunne være en følge af et mangelfuldt eller fejlagtigt udført (om)syn.
 • Virksomheden skal have det nødvendige udstyr, der svarer til den eller de kategorier af syn, som virksomheden ønsker tilladelse til at foretage.
 • Virksomheden skal have elektronisk kommunikationsudstyr til brug for indberetning af syns- og omsynsoplysninger.
 • Virksomheden skal anvende et kvalitetsstyringssystem der er godkendt af en uvildig kontrolinstans, som løbende efterprøver om systemet er funktionsdygtigt og effektivt. Se godkendte kontrolinstanser under 'Kontrolinstanser'.

 

Alle disse betingelser fremgår af BEK nr 498 af 15/05/2023 om virksomheder, der foretager syn af køretøjer

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til at udføre syn af køretøjer

Digitalt ansøgningsskema på Virk (åbner i nyt vindue)
Vejledning
Vejledning ved ansøgning om tilladelse til at foretage syn af køretøjer

Vejledning om supplerende dokumentation , der ønskes ved ansøgning om tilladelse til at foretage syn af køretøjer

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til nyt synssted

Digitalt ansøgningsskema hos Virk (åbner i nyt vindue)
Vejledning
Supplerende dokumentation, der ønskes i forbindelse med ansøgning og oprettelse af nyt syns-/flådesynssted

Vejledning om supplerende dokumentation, der ønskes i forbindelse med ansøgning og oprettelse af nyt syns-/flådesynssted.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til nyt flådesynssted

Digital ansøgningsblanket hos Virk (åbner i nyt vindue)
Vejledning
Supplerende dokumentation, der ønskes i forbindelse med ansøgning og oprettelse af nyt syns-/flådesynssted

Vejledning om supplerende dokumentation, der ønskes i forbindelse med ansøgning og oprettelse af nyt syns-/flådesynssted.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til ny teknisk ansvarlig

Digitalt ansøgningsskema hos Virk.dk (åbner i nyt vindue)
Vejledning
Supplerende dokumentation, der ønskes i forbindelse med ansøgning og oprettelse af nyt syns-/flådesynssted

Vejledning om supplerende dokumentation, der ønskes i forbindelse med ansøgning og oprettelse af nyt syns-/flådesynssted.

Bekendtgørelse

BEK nr 498 af 15/05/2023

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer

Gældende fra

15/05/2013

BEK nr 498 af 15/05/2023 Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer

Køretøjskategorier

Synsvirksomheder kan få tilladelse til at foretage syn af følgende kategorier af køretøjer:

 

 • Kategori 1. Periodisk syn af person- og varebiler med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg.
 • Kategori 2. Periodisk syn af biler på mere end 3500 kg. og påhængskøretøjer til biler, hvor påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg. samt registreringspligtige motorredskaber
 • Kategori 3. Alle syn til biler med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg. samt motorcykler, knallerter mv. (alle syn af lette køretøjer)
 • Kategori 4. Alle syn af biler med en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg., traktorer, motorredskaber, og påhængskøretøjer m.v. (alle syn af tunge køretøjer)

 

En tilladelse til at foretage syn omfatter også tilladelse til at foretage omsyn af den eller de kategorier af køretøjer, virksomheden har tilladelse til at syne.

Habilitetsforhold

Sidst opdateret 27/01/2020
Information om hvad der ifølge forvaltningslovens § 3 kan føre til at en synsvirksomhed kan erklæres inhabil.

I synsvirksomheder gælder forvaltningslovens § 3. Det betyder, at en synsvirksomhed ikke må syne køretøjer, hvis virksomheden har en særlig økonomisk interesse i synsresultatets udfald, eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan så tvivl om synsvirksomhedens partiskhed.

 

Faciliteter

En synsvirksomhed kan leje lokaler og teknisk udstyr hos en reparationsvirksomhed, såfremt der ikke er fælles ejerforhold eller nære familierelationer imellem virksomhederne. Med nære familierelationer anvender vi forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet.

Reparation

Indehavere af tilladelse til synsvirksomhed eller ejerkredsen bag en synsvirksomhed kan ikke samtidig drive virksomhed med reparation af køretøjer. Forbuddet gælder også, selvom der foretages en opdeling i juridiske personer.

Serviceydelser

Synsvirksomheder kan tilbyde kunder serviceydelser knyttet til køretøjer, f.eks. vask, støvsugning, polering, rustbeskyttelse eller lignende forebyggende vedligeholdelse. Forhandling af og reklamering for udstyr og tilbehør til køretøjer er ligeledes tilladt.

Monteringsarbejde

Montering af ekstraudstyr på køretøjer kan i visse tilfælde være tilladt at foretage for en synsvirksomhed. Forudsætningerne herfor er, at udstyr eller dele ikke må erstatte allerede eksisterende udstyr på/i køretøjet, og monteringen må ikke gribe væsentligt ind i køretøjets normale udstyr og funktioner. Det er tillige et krav, at udstyret ikke er ulovligt at anvende, og at monteringen ikke kræver et efterfølgende syn af køretøjet. Som eksempler på udstyr, en synsvirksomhed kan montere, kan nævnes TV-monitor, DVD-afspiller, stereoanlæg, spillekonsol og skærm hertil, elektriske kabine- og motorvarmere, solfilm, sædeovertræk, stænklapper og tilsvarende løsdele.

Indberetning

Sidst opdateret 06/03/2020
Her kan du se, hvad du skal indberette til Færdselsstyrelsen, når du har etableret en synsvirksomhed. Du kan også læse om særlige forhold, du skal iagttage, når du etablerer en virksomhed.

Synsvirksomheden skal indberette følgende:

 

 • En intern kvalitetsrapport halvårligt (ledelsesevaluering), der straks efter sendes til Færdselsstyrelsen.
 • Når et køretøj er blevet synet eller omsynet, skal oplysningerne i synsrapporten indberettes elektronisk til Færdselsstyrelsen umiddelbart efter synet eller omsynet.

 

På baggrund af ovenstående elektroniske indberetninger udarbejder Færdselsstyrelsen statistik, der belyser den enkelte synsvirksomheds synsresultater.

Kontrolinstanser

Sidst opdateret 04/03/2020
Liste over kontrolinstanser som er godkendt til auditering af synsvirksomheder.
Færdselsstyrelsen har i henhold til bekendtgørelse nr. 724 af 24. juni 2011 godkendt følgende kontrolinstanser til at udføre godkendelse af kvalitetsstyringssystemer og auditering af virksomheder, der foretager syn af køretøjer:

Kontrolinstanser

Kursusvirksomheder

Sidst opdateret 04/03/2020
Liste over virksomheder som er godkendt til uddannelse af personale til synsvirksomheder.
Færdselsstyrelsen har i henhold til bekendtgørelse nr. 724 af 24. juni 2011 godkendt følgende virksomheder til at gennemføre uddannelse for teknisk ansvarlige personer og synsmedarbejdere i virksomheder, der foretager syn af køretøjer:

Kursusvirksomheder