Kontrollerende køreprøve

Sidst opdateret 03/02/2020
Her kan du læse mere om den kontrollerende køreprøve, som du følger af et kørselsforbud eller en betinget/ubetinget frakendelse af kørekort.

Hvad er en kontrollerende prøve?

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om, at du skal gennemføre køreundervisning, inden du går op til en kontrollerende køreprøve. Det kan dog være en god idé at tage et par køretimer inden prøven.


Du skal selv stille et køretøj til rådighed til den praktiske prøve. Du kan i kørekortbekendtgørelsens bilag 5 læse om de betingelser, som køretøjet skal opfylde.


Du skal indlevere din ansøgning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve til kommunen.