Rettigheder som buspassager

Nedenfor kan du læse mere om dine overordnede rettigheder som buspassager inden for Den Europæiske Union samt klageprocessen ved eventuelle hændelser. Du kan ligeledes finde relevant lovgivning på området samt rapporter vedrørende buspassagerrettigheder.

Forordningen (EU) nr. 181/2011 fastsætter et minimum af rettigheder for passagerer, der rejser med bus inden for Den Europæiske Union.

Rettighederne omfatter blandt andet:

  • ret til ligebehandling uanset nationalitet, hvad angår priser og andre transportvilkår
  • ikke-diskriminerende behandling af handicappede og bevægelseshæmmede personer, navnlig gratis assistance i udpegede busterminaler og ombord på bussen og ret til erstatning for tab af eller skage på bevægelsesmidler, når transportøren er ansvarlig for tabet eller skaden
  • fyldestgørende og tilgængelige oplysninger til alle passagerer i løbet af deres rejse og adgang til generelle oplysninger om deres rettigheder i busterminalerne og på internettet
  • ret til tilbagebetaling af den fulde billetpris eller omlægning af rejsen i tilfælde af overbooking, aflysning eller forsinkelse på mere end 2 timer fra det forventede afgangstidspunkt (gælder kun ved rejser med en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til erstatning svarende til 50 % af billetprisen ud over tilbagebetaling af den fulde billetpris, når busselskabet undlader at tilbyde passageren valget mellem tilbagebetaling eller omlægning (gælder i tilfælde af overbooking, aflysning eller forsinkelse på mere end 2 timer fra det forventede afgangstidspunkt for rejser med en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til passende assistance (f.eks. snacks, måltider, forfriskninger og, når det er nødvendigt, indkvartering) i tilfælde af aflysning eller forsinkelse på mere end 90 minutter (gælder kun ved rejser med en rejsetid på mere end 3 timer og en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til erstatning i tilfælde af trafikulykker, der skyldes bussen, og som medfører død eller personskade, eller som medfører bortkomst eller beskadigelse af bagage" [gælder kun ved rejser med en rejseafstand på mere end 250 km]

Klageproces

Hvis du ønsker at klage over en hændelse, der har fundet sted i Danmark, skal du i første omgang indgive din klage til det pågældende busselskab. Herefter vil busselskabet træffe en afgørelse på baggrund af din klage.

Klagen skal senest indgives inden for tre måneder fra den dag rutekørslen blev udført eller skulle have været udført.
Hvis du er uenig i busselskabets afgørelse, skal du henvende til dig Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Vurderer Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, at klagen falder uden for forordningen om buspassagerrettigheder, henviser Ankenævnet din klage til behandling ved Færdselsstyrelsen.

Ved behov, kan Færdselsstyrelsen være behjælpelig med generel vejledning om dine rettigheder som buspassager.

 

Lovgivning på området