Kørselskontorer

Erhverv

Kørselskontorer

Et kørselskontor er ansvarlig for, at prisen for taxikørsel ikke overstiger det landsdækkende prisloft, og at prisen er beregnet i overensstemmelse med det landsdækkende prisloft.

TypeGebyr 2023Beskrivelse
Tilladelse til at drive kørselskontor500 kr./ TimeBehandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive
kørselskontor, der sælger taxikørsel.
Bemærk, at der opkræves betaling for sagsbehandlingen
uanset om en ansøgning imødekommes eller ej