Find synshal

Ved hjælp af nedenstående kort kan du finde en synshal i nærheden af dig. Synshallen er markeret med en smiley, der viser dig, hvor god den er til at overholde de krav, som Færdselsstyrelsen stiller.

Embedded Content

Færdselsstyrelsens smileyordning

Færdselsstyrelsens smileyordning fortæller dig, hvor god den enkelte synshal er til at overholde de tekniske og administrative krav, der stilles til en synshal og dens arbejde.

Færdselsstyrelsen tildeler smileys i forbindelse med sit tilsyn med synshallerne. Tilsynene omfatter blandt andet, at Færdselsstyrelsen kontrollerer nysynede biler, vurderer eventuelle klager over synshallen og holder øje med, at synshallen ikke har betydelig gæld til det offentlige.

Den samlede pointsum bestemmer smileyen

Hver gang Færdselsstyrelsen har foretaget et tilsyn, behandlet en klage over syn eller gennemgået administrative rutiner med en synshal, bliver resultatet omregnet til point, som bliver lagt til eller trukket fra synshallens samlede pointsum. På baggrund af den samlede sum får synshallen en smiley.

Den samlede pointsum løber fra 0 til 12, hvor 0 er det bedste. Har en synshal mere end 12 point, bliver
den lukket af Færdselsstyrelsen.

En smiley er altså ikke baseret på et enkelt tilsyn, men viser derimod, hvor god synshallen har været til
at efterleve Færdselsstyrelsens krav over længere tid.

Risikobaseret tilsyn

Færdselsstyrelsens tilsyn er risikobaseret. Det betyder, at hyppigheden af Færdselsstyrelsens tilsyn afhænger af, hvilken smiley synshallen har. En synshal der klarer sig dårligt, får oftere besøg af Færdselsstyrelsen, end en synshal der klarer sig godt. Det risikobaserede tilsyn medfører dermed, at der er større risiko for, at du får udtaget din bil til kontrol i en synshal, der klarer sig dårligt. Bliver din bil udtaget til kontrol, vil du blive orienteret af synshallen.

Vær opmærksom på, at du ikke kan frasige dig kontrollen – Færdselsstyrelsen har lovhjemmel til at tilbageholde bilen i den tid, det tager at gennemføre et tilsyn.
Hvis bilen ikke er synet korrekt, kan Færdselsstyrelsen tilføje og fjerne fejl fra synsrapporten og eventuelt ændre synsresultatet.

Forklaring på smiley

 

Elite

Her er en meget velfungerende synshal, der yderst sjældent begår fejl. En synshal
med en elitesmiley har en meget høj synskvalitet.

Godkendt

Her er en synshal med styr på tingene, og det er også her, nye synshaller starter. I
dette område ligger den store gruppe af synshaller, der generelt gør et godt stykke
arbejde. Kun en enkelt fejl fra tid til anden medfører, at synshallen ikke er på
eliteniveau.

Plads til forbedring

Denne synshal klarer sig rimeligt, men der kan godt strammes op, da synshallen
begår fejl af og til.

Under opsyn

Synshallen har haft mange fejl, og kvaliteten af arbejdet kunne være bedre.
Færdselsstyrelsen holder et vågent øje med synshallen og er ret hyppigt på tilsyn
her.

Under skærpet opsyn

Her er en synshal, der har meget svært ved at efterleve kravene, og derfor fører
Færdselsstyrelsen skærpet tilsyn med synshallen. Kvaliteten af syn er ikke
tilfredsstillende. Medmindre der straks gøres en indsats for at forbedre kvaliteten,
risikerer en synshal med denne smiley at blive lukket af styrelsen.

Færdselsstyrelsens smileyordning

 

Elite

Her er en meget velfungerende synshal, der yderst sjældent begår fejl. En synshal
med en elitesmiley har en meget høj synskvalitet.

Godkendt

Her er en synshal med styr på tingene, og det er også her, nye synshaller starter. I
dette område ligger den store gruppe af synshaller, der generelt gør et godt stykke
arbejde. Kun en enkelt fejl fra tid til anden medfører, at synshallen ikke er på
eliteniveau.

Plads til forbedring

Denne synshal klarer sig rimeligt, men der kan godt strammes op, da synshallen
begår fejl af og til.

Under opsyn

Synshallen har haft mange fejl, og kvaliteten af arbejdet kunne være bedre.
Færdselsstyrelsen holder et vågent øje med synshallen og er ret hyppigt på tilsyn
her.

Under skærpet opsyn

Her er en synshal, der har meget svært ved at efterleve kravene, og derfor fører
Færdselsstyrelsen skærpet tilsyn med synshallen. Kvaliteten af syn er ikke
tilfredsstillende. Medmindre der straks gøres en indsats for at forbedre kvaliteten,
risikerer en synshal med denne smiley at blive lukket af styrelsen.