Erstatnings- og midlertidigt kørekort

Sidst opdateret 27/01/2020

Du kan stå i en situation, hvor du har brug for et
erstatningskørekort, hvis dit kørekort fx er bortkommet.

Et erstatningskørekort er et midlertidigt kørekort, der både erstatter et fx bortkommet kørekort, eller, anvendes som et midlertidig kørekort til det nye kørekort ankommer.

 

Erstatningskørekortet udstedes med en kortere gyldighedsperiode, der typisk ikke er længere end 1 måned.

 

 

Du kan få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort, hvis:

 

 

  • Du har mistet dit kørekort, eller det er inddraget pga. slitage
  • Du skal køre i udlandet (bortset fra Finland, Island, Norge og Sverige) og det ikke er muligt at udstede et duplikatkørekort, inden du skal forlade landet
  • Du har et dansk kørekort, og du i udlandet er frakendt førerretten eller retten til at føre lille knallert, eller der i udlandet er udstedt kørselsforbud, og hvor den udenlandske kørekortmyndighed har betinget frakendelsestidens eller kørselsforbuddets begyndelsestidspunkt af udlevering af kørekortet til registrering af forholdet eller påtegning herom, eller udlandet administrativt har inddraget kørekortet

 

 

Fra den 19. januar 2013 udstedes midlertidige erstatningskørekort også som et kørekort af kreditkortmodellen. Produktionstiden for et midlertidigt erstatningskørekort vil derfor være den samme, som udstedelse af andre kørekort af kreditkortmodellen.

Ansøgning

Ansøgning om kørekort - Foreløbig fornyelse

Blanket P22A
Priser på duplikatkørekort, midlertidigt erstatningskørekort, internationalt kørekort og turistkørekort (2023) Pris
Midlertidigt erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 170 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 280 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140 kr.
Udstedelse af internationalt kørekort 25 kr.
Udstedelse af turistkørekort 0 kr.
Midlertidigt erstatningskørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140 kr.