Fornyelse af kørekort

Sidst opdateret 27/01/2020
Når datoen for gyldigheden på dit kørekort udløber skal du have fornyet dit kørekort. Du skal ansøge om fornyelse af dit kørekort INDEN udløbsdatoen. Her kan du læse mere om fornyelse af dit kørekort.

Så længe er et kørekort gyldigt

Fra den 19. januar 2013 vil udstedelsen af kørekort til stor knallert, motorcykel, bil og traktor/motorredskab (gruppe 1) være gyldigt i højst 15 år.0
Herefter fastsættes gyldighedsperioden på grundlag af datoen af fornyelsen af kørekortet.

Ved fornyelse af kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring (gruppe 2) gælder særlige regler (læs mere herunder).

Kørekortet kan dog i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedstid end de oven for nævnte, f.eks. hvis dine helbredsoplysninger taler for det, eller hvis der er begrundet tvivl om, at du er ædruelig eller under påvirkning af andre bevidsthedspåvirkende stoffer.


Hvis kørekortet er udløbet for mere end 3 år siden

Hvis der er gået 3 år eller mere siden, at dit kørekort udløb, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve), inden du kan få udstedt nyt kørekort.Ansøgning of fornyelse af kørekort

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du i god tid henvende dig til Borgerservice i en af landets kommuner, som vurderer, om betingelserne for fornyelse af kørekortet er opfyldt.


Når du skal have fornyet dit kørekort skal du opfylde kravende til dokumentation, hvilket du kan læse mere om i menuen (følg link herunder). Hvis du ansøger om fornyelse af kørekort til enten knallert, motorcykel eller bil (Gruppe 1) kræves der ikke en fornyet lægeerklæring/ helbredsattest, uanset alder.

Skal du have fornyet et kørekort til lastbil, bus eller anden erhvervsmæssig personbefordring (Gruppe 2) skal du medbringe en ny lægeerklæring/ helbredsattest fra din egen læge.


Hvis du har en forkortet gyldighed af dit kørekort på grund af dit helbred, eller ved tvivl om ædruelighed eller under påvirkning af andre bevidsthedspåvirkende stoffer og medicin, skal du indlevere en lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.


Ansøgning om fornyelse af kørekort sker gennem gennem Borgerservice (følg link herunder). Øvrige regler og undtagelser om fornyelse af kørekort følger herunder.

Så længe er et kørekort gyldigt

Fra den 19. januar 2013 vil udstedelsen af kørekort til stor knallert, motorcykel, bil og traktor/motorredskab (gruppe 1) være gyldigt i højst 15 år.0
Herefter fastsættes gyldighedsperioden på grundlag af datoen af fornyelsen af kørekortet.

Ved fornyelse af kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring (gruppe 2) gælder særlige regler (læs mere herunder).

Kørekortet kan dog i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedstid end de oven for nævnte, f.eks. hvis dine helbredsoplysninger taler for det, eller hvis der er begrundet tvivl om, at du er ædruelig eller under påvirkning af andre bevidsthedspåvirkende stoffer.


Hvis kørekortet er udløbet for mere end 3 år siden

Hvis der er gået 3 år eller mere siden, at dit kørekort udløb, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve), inden du kan få udstedt nyt kørekort.Ansøgning of fornyelse af kørekort

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du i god tid henvende dig til Borgerservice i en af landets kommuner, som vurderer, om betingelserne for fornyelse af kørekortet er opfyldt.


Når du skal have fornyet dit kørekort skal du opfylde kravende til dokumentation, hvilket du kan læse mere om i menuen (følg link herunder). Hvis du ansøger om fornyelse af kørekort til enten knallert, motorcykel eller bil (Gruppe 1) kræves der ikke en fornyet lægeerklæring/ helbredsattest, uanset alder.

Skal du have fornyet et kørekort til lastbil, bus eller anden erhvervsmæssig personbefordring (Gruppe 2) skal du medbringe en ny lægeerklæring/ helbredsattest fra din egen læge.


Hvis du har en forkortet gyldighed af dit kørekort på grund af dit helbred, eller ved tvivl om ædruelighed eller under påvirkning af andre bevidsthedspåvirkende stoffer og medicin, skal du indlevere en lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.


Ansøgning om fornyelse af kørekort sker gennem gennem Borgerservice (følg link herunder). Øvrige regler og undtagelser om fornyelse af kørekort følger herunder.

Vejledning

Vejledning om vejledende helbredsmæssig køretest

Vejledningen giver et overblik over reglerne omkring indkaldelse til helbredsmæssig køretest

Priser på fornyelse af kørekort (2021) Pris
Fornyelse af andre kørekort end de nedenfor nævnte 140 kr.
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold 0 kr.
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120 kr.
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år 180 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280 kr.