Internationale kørekort og udland

Sidst opdateret 27/01/2020
Læs om, hvornår du må køre i Danmark med et udenlandsk kørekort og hvordan du overfører et kørekort udstedt i et andet land.

Ombytning af udenlandsk kørekort

Sidst opdateret 27/01/2020
Reglerne om, hvorvidt du skal ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, afhænger bl.a. af, om du har sædvanlig bopæl i Danmark.

Du kan søge om at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort gennem Borgerservice i en kommune du selv vælger.

 

Du har som udgangspunkt sædvanlig bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark, med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage om året, som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

 

 

Der vil ved vurderingen af, om det er muligt at ombytte dit udenlandske kørekort til Danmark, navnlig lægges vægt på, om du kan siges at være etableret her i Danmark. Det vil sige med et varigt hjem, om dine ejendele og din nærmeste familie (f.eks. ægtefælle og børn) befinder sig i Danmark, og om du opholder dig i Danmark, når der ses bort fra midlertidige udrejser som følge af f.eks. forretnings-, studie- eller ferierejser.

 

Hvis du alene opholder dig i Danmark med henblik på udførelsen af et tidsbegrænset erhverv eller som led i et uddannelsesforløb, og ikke har personlig tilknytning til Danmark, har du som udgangspunkt ikke sædvanlig bopæl i Danmark.

 

Det samme gælder, hvis du alene har erhvervsmæssig tilknytning til Danmark, og du har din personlige tilknytning til et andet land, som du regelmæssigt vender tilbage til.

 

 

Det er kommunen, som i forbindelse med ansøgning om udstedelse af kørekort og ansøgning om ombytning af kørekort, der vurderer, om du har sædvanlig bopæl i Danmark.

Erklæring

Ombytning af udenlandsk kørekort

Tro og loveerklæring
Blanket KK31
Erklæring

Ombytning af udenlandsk kørekort

Tro og love erklæring om 2 års reel føreranciennitet
Blanket KK032

Spørgsmål og svar

Dit kørekort kan ombyttes til et dansk kørekort, hvis opholdet i udlandet har været af mere end 6 måneders varighed.


Denne begrænsning gælder dog ikke færøske og grønlandske kørekort, eller kørekort erhvervet i et EU-land eller EØS-land.

Du kan søge om at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort gennem Borgerservice i en kommune du selv vælger.

Du har som udgangspunkt sædvanlig bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark, med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage om året, som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

Der vil ved vurderingen af, om det er muligt at ombytte dit udenlandske kørekort til Danmark, navnlig lægges vægt på, om du kan siges at være etableret her i Danmark. Det vil sige med et varigt hjem, om dine ejendele og din nærmeste familie (f.eks. ægtefælle og børn) befinder sig i Danmark, og om du opholder dig i Danmark, når der ses bort fra midlertidige udrejser som følge af f.eks. forretnings-, studie- eller ferierejser.

Hvis du alene opholder dig i Danmark med henblik på udførelsen af et tidsbegrænset erhverv eller som led i et uddannelsesforløb, og ikke har personlig tilknytning til Danmark, har du som udgangspunkt ikke sædvanlig bopæl i Danmark.

Det samme gælder, hvis du alene har erhvervsmæssig tilknytning til Danmark, og du har din personlige tilknytning til et andet land, som du regelmæssigt vender tilbage til.

Det er kommunen, som i forbindelse med ansøgning om udstedelse af kørekort og ansøgning om ombytning af kørekort, der vurderer, om du har sædvanlig bopæl i Danmark.

Du kan søge om at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort gennem Borgerservice i en kommune du selv vælger.

 

Du har som udgangspunkt sædvanlig bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark, med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage om året, som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

 

 

Der vil ved vurderingen af, om det er muligt at ombytte dit udenlandske kørekort til Danmark, navnlig lægges vægt på, om du kan siges at være etableret her i Danmark. Det vil sige med et varigt hjem, om dine ejendele og din nærmeste familie (f.eks. ægtefælle og børn) befinder sig i Danmark, og om du opholder dig i Danmark, når der ses bort fra midlertidige udrejser som følge af f.eks. forretnings-, studie- eller ferierejser.

 

Hvis du alene opholder dig i Danmark med henblik på udførelsen af et tidsbegrænset erhverv eller som led i et uddannelsesforløb, og ikke har personlig tilknytning til Danmark, har du som udgangspunkt ikke sædvanlig bopæl i Danmark.

 

Det samme gælder, hvis du alene har erhvervsmæssig tilknytning til Danmark, og du har din personlige tilknytning til et andet land, som du regelmæssigt vender tilbage til.

 

 

Det er kommunen, som i forbindelse med ansøgning om udstedelse af kørekort og ansøgning om ombytning af kørekort, der vurderer, om du har sædvanlig bopæl i Danmark.

Hvis du har fået bopæl i Danmark, skal du i visse tilfælde ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort. Dette afhænger blandt andet af, hvilket land/delstats der har udstedet dit kørekort.


Om du skal ombytte dit udenlandske kørekort, og om du inden ombytningen skal aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve, afhænger af, hvilket land/delstat der har udstedt dit kørekort. Derudover er der forskellige regler for, hvor lang tid du kan vente med at ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Efter 1. maj 2018 er reglerne om ombytning af EU-kørekort ændret. Der stilles ikke længere krav om ombytning, og du kan føre de samme køretøjer i Danmark, som du må ifølge dit gyldige kørekort fra udstedelseslandet.


Det er dog en betingelse, at du opfylder de aldersbetingelser, som gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort (med visse undtagelser for kørekort fra EU- og EØS-lande).

Selv om der ikke er krav om ombytning, kan du søge om det, hvis du ønsker det.


Du skal som udgangspunkt ikke aflægge kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytningen.

Hvis dit kørekort er udstedt i et andet land end de ovenfor omtalte, har du ret til at køre med dit udenlandske kørekort i op til 180 dage efter, at du har etableret sædvanlig bopæl i Danmark.

Dette gælder dog kun, hvis dit udenlandske kørekort er gyldigt, og hvis kørekortet er udstedt med latinske bogstaver eller er ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.


Du skal desuden opfylde de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort. Du skal senest 180 dage efter etablering af bopæl have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

For at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

Du kan søge om at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort gennem Borgerservice i en kommune du selv vælger.

Du har som udgangspunkt sædvanlig bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark, med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage om året, som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

Der vil ved vurderingen af, om det er muligt at ombytte dit udenlandske kørekort til Danmark, navnlig lægges vægt på, om du kan siges at være etableret her i Danmark. Det vil sige med et varigt hjem, om dine ejendele og din nærmeste familie (f.eks. ægtefælle og børn) befinder sig i Danmark, og om du opholder dig i Danmark, når der ses bort fra midlertidige udrejser som følge af f.eks. forretnings-, studie- eller ferierejser.

Hvis du alene opholder dig i Danmark med henblik på udførelsen af et tidsbegrænset erhverv eller som led i et uddannelsesforløb, og ikke har personlig tilknytning til Danmark, har du som udgangspunkt ikke sædvanlig bopæl i Danmark.

Det samme gælder, hvis du alene har erhvervsmæssig tilknytning til Danmark, og du har din personlige tilknytning til et andet land, som du regelmæssigt vender tilbage til.

Det er kommunen, som i forbindelse med ansøgning om udstedelse af kørekort og ansøgning om ombytning af kørekort, der vurderer, om du har sædvanlig bopæl i Danmark.

Hvor længe du har ret til at køre med dit udenlandske kørekort, og om du skal aflægge en kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytning af kørekortet, er afhængigt af hvilket land/delstat mv. der har udstedt dit kørekort.


Der skelnes i den forbindelse mellem forskellige grupper af lande; Gruppe 1, Gruppe 2 eller øvrige lande.

Du har ret til at køre med dit kørekort udstedt i et land, der er udtrådt af EU eller EØS, men som på tidspunktet for udstedelsen var medlem af EU eller EØS i op til 180 dage efter, at du har etableret bopæl i Danmark.

 

Hvis du efter 180 dage, fra du har etableret sædvanlig bopæl i Danmark, fortsat ønsker at køre i Danmark, skal du have ombyttet dit kørekort til et dansk.

 

Du skal som udgangspunkt ikke aflægge kontrollerende køreprøve for at få ombyttet dit kørekort. Færdselsstyrelsen kan dog kræve, at der aflægges en kontrollerende køreprøve på baggrund af følgende tre kriterier:

 

  1. kørekortindehaveren tidligere har aflagt en køreprøve i Danmark, som på grund af manglende kørefærdighed, manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller manglende forståelse for hensynet til andre trafikanter ikke er bestået,
  2. det kørekort, der ønskes ombyttet, er erhvervet før det fyldte 18. år, og den pågældende i en periode forud for ansøgningen om ombytning ikke har ført motorkøretøj, eller
  3. førerretten tidligere har været inddraget eller har været betinget eller ubetinget frakendt i Danmark.

Et færøsk kørekort sidestilles i enhver henseende med et dansk kørekort og giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til på Færøerne i den i kørekort angivne gyldighedsperiode, medmindre, denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til køretøjer i gruppe 2.


Selvom der ikke er et krav om ombytning af kørekortet, kan du søge om det, hvis du ønsker det. Du skal som udgangspunkt ikke aflægge kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytningen.

Du har ret til at køre med dit gyldige grønlandske kørekort i op til 180 dage efter, at du har etableret bopæl i Danmark.


Det er dog en betingelse, at du opfylder de aldersbetingelser, som gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort. Hvis du efter 180 dage fra du har etableret sædvanlig bopæl i Danmark, forsat ønsker at køre her, skal du have ombyttet dit grønlandske kørekort til et dansk kørekort. Du skal i den forbindelse aflægge en kontrollerende køreprøve.


Det er muligt at få sidestillet sit grønlandske kørekort med et dansk kørekort uden ombytning. Du kan læse mere om denne ordning under menuen "Grønlandske kørekort".

Ombytning af kørekort efter ombytningsbekendtgørelsen nr. 203 af 04/03/2016

Ombytning af flere kørekortkategorier

 

Udenlandske kørekort, som tilhører enten gruppe 1 eller gruppe 2 lande, kan kun ombyttes til kategori B uden kontrollerende køreprøve.

 

 

Hvis du har yderligere kategorier som fx kategori A eller C, og du ønsker at få disse ombyttet, skal du som udgangspunkt til en kontrollerende prøve i kategori B, og du får dermed automatisk ombyttet dine tidligere erhvervede kategorier.

 

Tidspunkt for ombytning

 

Der er ikke fastsat en bestemt frist for ombytning af dine kategorier. Hvis du eksempelvis 1 år efter ombytningen fortryder ikke at have fået kategori A ombyttet, skal du således op til en kontrollerende køreprøve i kategori B.

 

Skriftlige erklæringer

 

Erklæringer til underskrift finder du på Borgerservice.dk

Gruppe 1 og Gruppe 2 lande

 

Følgende viser en oversigt over Gruppe 1 og Gruppe 2 lande:

 Gruppe 1 lande Gruppe 2 lande
Australien Capital Territory
Australien (uden ACT)
Brasilien
Bosnien-Herzegovina
Gibraltar
Canada
Guernsey
Chile
Japan
Israel
Jersey
New Zealand
Kinesisk Taipei (Taiwan) USA
Nordirland Serbien
Republikken Korea (Sydkorea) Singapore
Rusland Øen Man (Isle of Man)

Ukraine

Nordmakedonien
Schweiz
Storbritannien (England, Skotland, Wales)

Gruppe 1-lande


Gruppe 2-ordningen er beskrevet i Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.

Det er dog en betingelse, at dit udenlandske kørekort er gyldigt. Derudover skal kørekortet være udstedt med latinske bogstaver eller være ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

Du skal desuden opfylde de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.

Du har ret til at køre på dit udenlandske kørekort i op til 180 dage efter, at du har etableret sædvanlig bopæl i Danmark. Hvis du efter 180 dage fortsat ønsker at køre i Danmark, skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Du skal i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Du skal som udgangspunkt ikke aflægge en kontrollerende køreprøve for at få ombyttet dit kørekort til et dansk kørekort, hvis dit kørekort er udstedt i et af de pågældende lande.

Gruppe 1-ordningen er beskrevet i Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.


Gruppe 2-lande

Hvis dit kørekort er udstedt i et Gruppe 2-land, kan du køre med dit udenlandske kørekort i op til 180 dage fra den dag, hvor du etablerede sædvanlig bopæl i Danmark. Det er dog en betingelse, at dit udenlandske kørekort er gyldigt. Hvis du herefter fortsat ønsker at køre i Danmark, skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.


Det vil tillige være en betingelse for ombytning, at du i forbindelse med ansøgningen afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af din førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste to år, og at du afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om, ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Hvis dit kørekort er udstedt i et land/delstat, hvor køreuddannelsen ikke helt kan sidestilles med den danske, men hvor det generelle færdselssikkerhedsniveau er sammenligneligt med det danske, har du mulighed for at få ombyttet dit kørekort uden at aflægge kontrollerende køreprøve, hvis det pågældende land/delstat er omfattet af denne ordning (gruppe 2-ordningen).

Hvis du ikke kan finde det relevante land/delstat i bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, kan du rette henvendelse til landet/delstaten (eventuelt ambassaden/konsulatet) for at høre, om der er ansøgt om optagelse i gruppe 2-ordningen.

Deltagelse i ordningen sker på baggrund af en ansøgning fra det pågældende land/delstat.

Det er landet/delstaten (eventuelt en ambassade/konsulat), der skal ansøge om at blive omfattet af gruppe 2-ordningen.

Til brug for ansøgningen skal landet/delstaten benytte et særligt ansøgningsskema, hvor der skal gives oplysning om de færdselssikkerhedsmæssige forhold i det pågældende land/delstat.

Ansøgningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Færdselsstyrelsen.  

Erklæring

Ombytning af udenlandsk kørekort

Tro og loveerklæring
Blanket KK31
Erklæring

Ombytning af udenlandsk kørekort

Tro og love erklæring om 2 års reel føreranciennitet
Blanket KK032

Bekendtgørelse

BEK nr 203 af 04/03/2016

Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve

Gældende fra

01/04/2015

BEK nr 203 af 04/03/2016 Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve
Priser på ombytning af kørekort (2023) Pris
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 280 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140 kr.
Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende 140 kr.

Sådan ansøger du om ombytning af udenlandsk kørekort

Sidst opdateret 27/01/2020
Dit kørekort kan ombyttes til et dansk kørekort, hvis opholdet i udlandet har været af mere end 6 måneders varighed. Denne begrænsning gælder dog ikke færøske og grønlandske kørekort eller kørekort erhvervet i et EU-land eller et EØS-land.
Hvis du vil ansøge om ombytning af dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, skal du henvende dig til en af landets kommuner. Du kan nedenfor læse, hvad du skal medbringe sammen med din ansøgning.

Udover at du i ansøgningen skal opfylde dokumentationskravene beskrevet under punktet i menuen, skal du også medbringe følgende dokumenter:

  • Dit kørekort

  • Gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse

  • Lægeattest, som er udstedt af din egen læge, hvis dit kørekort ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland eller i et EU- eller EØS-land

  • Hvis du ansøger i gruppe 1-ordningen, skal du i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår

  • Hvis du ansøger i gruppe 2-ordningen, skal du i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af din førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 2 år og afgive en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår

 

Oversættelse af kørekortet 


Du skal være opmærksom på, at kommunen har mulighed for at kræve en oversættelse af dit kørekort i forbindelse med en ombytningssag. Hvis kørekortet er udfærdiget med latinske bogstaver, eller der er tale om et kørekort fra et EU-land eller et EØS-land, vil en oversættelse som udgangspunkt ikke være nødvendig.

Oversættelsen skal være udført af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil.

Foreløbig fornyelse af kørekort til kørsel i udlandet

Sidst opdateret 31/08/2021
Midlertidigt kørekort er kun gyldigt til kørsel i Norden. Anmod om foreløbig fornyelse, hvis du skal køre uden for Norden.

Foreløbig fornyelse af kørekort

Hvis du er i besiddelse af et midlertidigt kørekort, og ønsker at føre motordrevet køretøj i udlandet, skal du være opmærksom på, at det midlertidige kørekort ikke er gyldigt til kørsel uden for Norden.

Du kan i stedet anmode kommunens borgerservice om en foreløbig fornyelse for en periode på tre måneder, hvorved du kan føre motordrevet køretøj uden for Norden.

Foreløbig fornyelse af kørekort til kørsel i udlandet

Gældende fra

Grønlandske kørekort

Sidst opdateret 03/02/2020
Det bliver muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort at få sidestillet sit grønlandske kørekort med et dansk kørekort.
Det gøres muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sædvanlig bopæl i Danmark, at få sidestillet deres grønlandske kørekort med et dansk kørekort. Indehaveren af det grønlandske kørekort skal kunne dokumentere, ved forevisning af en af Færdselsstyrelsen godkendt blanket, at have gennemført 2 lektioner af mindst 45 minutters varighed ved en dansk kørelærer. Lektionerne skal indeholde by-, landevejs- og motorvejskørsel.

Herefter vil det grønlandske kørekort i enhver henseende blive sidestillet med et dansk kørekort og giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i Grønland i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, med mindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til gruppe 2.

Det er dog stadig muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sædvanlig bopæl i Danmark, at få ombyttet kørekortet til et dansk kørekort ved aflæggelse af en kontrollerende køreprøve.

Du skal kontakte en godkendt kørelærer i Danmark for at få kørelektioner.
Erklæring

Blanket til dokumentation for gennemførte lektioner

Brug denne blanket, når du skal dokumentere, at du har gennemført lektioner ifm. sidestilling af dit grønlandske kørekort med et dansk kørekort.
Teoribog

Grønlandsk teoribog på dansk

Her kan du få adgang til den grønlandske teoribog på dansk

Teoribog

Grønlandsk teoribog på grønlandsk

Her kan du få adgang til den grønlandske teoribog på grønlandsk