Knallertkørekort

Sidst opdateret 15/09/2021
Nedenfor kan du læse mere om, hvornår der kræves kørekort til lille og stor knallert, og hvilke betingelser du skal opfylde for at kunne få disse kørekort.

Hvad er en knallert

Sidst opdateret 15/09/2021

I daglig tale anvendes ofte betegnelsen "Scooter", hvilket også kan forveksles med den engelske betegnelse, som også anvendes om løbehjul. I Færdselsloven anvendes ikke ordet "scooter", men derimod i den samlende betegnelse, "Knallert".


En lille knallert må køre op til 30 km i timen. og færdes på cykelstien, hvorimod en stor knallert må køre op til 45 km i timen og kun færdes på vejen (ikke cykelstien), samt kræver en lille nummerplade. Betegnelsen knallert dækker også over de trehjulede køretøjer, som er omfattet af ovenstående fartbegrænsning.

Lille Knallert (Kategori LK)

Sidst opdateret 15/09/2021
Kørekort til lille knallert giver dig ret til at køre knallert i Danmark med en maksimal hastighed på højst 30 km i timen.

Gældende fra den 19. januar 2013 har du kun lov til at køre på lille knallert, hvis du har fået et kørekort til lille knallert (kategori LK).

 

Du er dog undtaget fra kravet om kørekort til lille knallert i følgende tilfælde:

 

  • Du har allerede kørekort til stor knallert, bil eller motorcykel,
  • Du var fyldt 18 år, inden de nye reglers ikrafttræden den 19. januar 2013,
  • Du har et gyldigt knallertbevis, som er erhvervet før den 19. januar 2013,
  • Du har kørekort til traktor/motorredskab, som er erhvervet før den 19. januar 2013.

 

Selvom du er omfattet af en af undtagelserne ovenfor, kan du ansøge om kørekort til lille knallert, hvis du ønsker det.

 

Kørekort til lille knallert udstedes i EU-format (kreditkortformatet) til kategori LK.

 

Du skal være fyldt 15 år for at få udstedt kørekort til lille knallert. De øvrige krav afhænger af din alder.

 

Hvis du er under 18 år

 

Hvis du er 15, 16 eller 17 år, skal du gennemføre en køreuddannelse til lille knallert. Køreuddannelsen udbydes af ungdomsskolerne. Uddannelsen afsluttes med en køreprøve, som består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Du skal også gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere.

 

Ansøgningen om kørekort til lille knallert skal i disse tilfælde indgives til den kommune, hvor du har bopæl.

Du kan kontakte ungdomsskolen eller kommunen for at høre nærmere om, hvordan du skal gøre i din kommune.

Hvis du er fyldt 18 år efter den 19. januar 2013

Hvis du er fyldt 18 år efter den 19. januar 2013, skal du bestå en teoriprøve for at få kørekort til lille knallert. Teoriprøven afholdes af Færdselsstyrelsen. Der er ikke krav om, at du skal gennemgå køreundervisning eller bestå en praktisk prøve. Du skal heller ikke gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Ansøgningen om kørekort til lille knallert kan i disse tilfælde indgives til alle kommuner.

 

Hvis du er fyldt 18 år før den 19. januar 2013

Hvis du er fyldt 18 år før den 19. januar 2013, kan du uden yderligere krav om køreuddannelse eller aflæggelse af køreprøve få udstedt et knallertkørekort til lille knallert. Du kan ligeledes få udstedt et knallertkørekort til lille knallert, hvis du har erhvervet knallertbevis eller kørekort til traktor/motorredskab før den 19. januar 2013.

Hvis du opfylder én af ovenstående betingelser for udstedelse af knallertkørekort, har du ligeledes ret til at føre lille knallert uden først forinden at have fået udstedt et kørekort til lille knallert.

 

Priser på køreprøver, kørekort mv. til kategori LK (lille knallert) (2023) Pris
Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år, da pågældende fik en ubetinget frakendelse af førerretten, (udskydelsesfrakendelse) 140 kr.
Kørekort til kategori LK (lille knallert) efter ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert 140 kr.
Kørekort (inkl. teoriprøve) til kategori LK (lille knallert) til personer, der er fyldt 18 år 140 kr.
Kørekort (inkl. undervisning, teoriprøve og praktisk prøve) til kategori LK (lille knallert) til personer under 18 år 510 kr.
Kørekort til kategori LK (lille knallert) til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet førerretten 140 kr.
For ombytning af kørekort med kode om frakendelse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan kode 140 kr.
Teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve 230 kr.
Herunder kan du læse mere om loven for Lille Knallert (kategori LK)

Bekendtgørelse

BEK nr 906 af 27/08/2019

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/09/2019

BEK nr 906 af 27/08/2019 Bekendtgørelse om kørekort
Manual
Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort

Stor Knallert (Kategori AM)

Sidst opdateret 15/09/2021
Stor knallert er et to- eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t.
Stor knallert er et to- eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t. Indhold: Den 19. januar 2013 blev kørekort til stor knallert (kategori AM) en selvstændig kategori på kørekortet. Du skal have kørekort til stor knallert, hvis du ikke allerede har erhvervet kørekort til bil eller motorcykel.

Du kan tidligst få kørekort til stor knallert, når du fylder 18 år. Kørekort til stor knallert udstedes i EU-format (kreditkortmodellen) til kategori AM (stor knallert). For at få kørekort til stor knallert skal du gennemføre en køreuddannelse og en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

Køreuddannelsen til stor knallert ligner på mange områder uddannelsen til motorcykel. Du kan høre mere om dette hos din kørelærer. Ansøgning om kørekort til stor knallert skal indgives til en af landets kommuner. Husk at ansøgningen skal vedlægges en lægeattest, og at du skal gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpekursus. Hvis du begår overtrædelser, når du kører på stor knallert, kan du blive straffet med klip, frakendelse, kørselsforbud mv. på samme måde som ved overtrædelser med bil eller lignende.
Priser på køreprøver, kørekort mv. til kategori AM (stor knallert) (2023) Pris
Kontrollerende køreprøve til kategori AM (stor knallert) i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud 290 kr.
Køreprøve til kategori AM (stor knallert) 290 kr.