Kørekort til 17-årige

Sidst opdateret 27/01/2020
Den 1. januar 2017 trådte 'forsøgsordning om kørekort til 17-årige' i kraft. Ordningen indebærer blandt andet, at den 17-årige skal have en ledsager, der selv har gyldigt kørekort, med under hele kørslen.

Er du 17 år, og ønsker at gøre brug af forsøgsordningen om kørekort til 17-årige, skal dine forældre eller værge give samtykke til at der kan udstedes kørekort til kategori B (almindelig bil). En samtykkeerklæring skal sendes til en valgfri kommune. 
Kommunen vil vurdere, om betingelserne for udstedelse af kørekort er opfyldt, fastsætter krav om køreprøver og opkræver betalingen.

 

Du finder samtykkeerklæringen nederst på siden.

 

Når du har bestået teori- og køreprøven til Almindelig Bil, får du udstedt et kørekort i EU-format til kategori B, påført koden 141. Dette betyder, at indtil du fylder 18 år, er du omfattet forsøgsordningen og er underlagt særlige regler for kørsel, herunder kravet om, at du kun må køre sammen med en ledsager med gyldigt kørekort, ligesom du kun må køre bil i Danmark.

 

 

Når du fylder 18 år, vil kodens funktion automatisk blive ophævet, og du skal ikke længere have en ledsager med for at køre bil. Du får som udgangspunkt ikke et nyt kørekort. Der er mulighed for, hvis du ønsker det, når du fylder 18 år at få udstedt det, der hedder et duplikatkørekort. Du bestiller et duplikatkørekort gennem Borgerservice.

 

Du kan læse mere om duplikatkørekort her (åbner i samme vindue).

 

Den 3-årige forsøgsordning om kørekort til 17-årige startede den 1. januar 2017. Bekendtgørelsen har ingen udløbsdato. Det betyder, at forsøgsordningen fortsat er gældende, når der den 1. januar 2020 er gået tre år. 17-årige kan herefter stadig få udstedt kørekort efter de regler, der er fastsat i forsøgsordningen.


Forsøgsordningen vil være gældende indtil det eventuelt besluttes, at der skal gælde andre regler på området.

Særligt vedrørende ledsagere

Det er dit ansvar som fører af bilen, at din ledsager er klar over, hvilke krav der stilles til ham/hende. I forbindelse med en eventuel straffesag, skal du kunne dokumentere, at du har oplyst ledsageren om de krav, han/hun skal opfylde.


Du selv skal kunne dokumentere, at du har informeret ledsageren om de krav til, der stilles til ham/hende. Derfor er det en god ide, at I sammen udfylder og underskriver en særlig ledsagerblanket forud for kørslen. Det vil være din dokumentation for, at du har oplyst ledsageren om kravene, og at ledsageren er oplyst om kravene til ham/hende.

Du bør udfylde blanketten en gang for hver ledsager, som du har med i bilen. Blanketten kan herefter opbevares i bilen eller af dig, som fører af bilen.


For at fungere som ledsager er det et krav, at ledsageren skal være indehaver af et dansk kørekort, som vedkommende har haft i 10 år eller mere. Grunden til kravet om et dansk kørekort er, at politiet skal have mulighed for at kontrollere, om kørekortet har været frakendt i perioden. Politiet har ikke mulighed for at kontrollere udenlandske kørekort, herunder EU/EØS kørekort.

 

Du finder Ledsagerblanketten herunder.

Ansøgning

Ansøgning om kørekort - Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring ved kørekortansøgere under 18 år
Blanket P23T
Erklæring

Ledsagerblanket 17 årige

Blanket KK051

Bekendtgørelse

BEK nr 1594 af 15/12/2016

Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige

Gældende fra

01/01/2017

Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige.