Priser på kørekort

Sidst opdateret 04/01/2021
På denne side kan du finde priserne for køreprøver, fornyelser og ombytning af kørekort samt priser på duplikatkørekort og midlertidige erstatningskørekort. Priserne er gældende fra 1. januar 2021.

Søger du priser på fornyelse, erstatning og ombytning af kørekort, skal du følge dette link til siden "Priser på fornyelse, erstatning og ombytning af kørekort" (åbner i nyt vindue)

 

Priserne følger af betalingsbestemmelserne i færdselsloven og kørekortbekendtgørelsen.

Priser for kørekort, køreprøver mv. med undtagelse af knallert, erhvervsmæssig personbefordring og kørekort med kørelærerpåtegning (2023) Pris
Kontrollerende køreprøve i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud 890 kr.
Kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet retten til at føre lille knallert 140 kr.
Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve) 1.000 kr.
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med stort påhængskøretøj 280 kr.
Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år på gerningstidspunktet, og er blevet ubetinget frakendt en førerret, som var erhvervet inden afgørelsestidspunktet (udskydelsesfrakendelse) 140 kr.
Priser på køreprøver, kørekort mv. til kategori AM (stor knallert) (2023) Pris
Kontrollerende køreprøve til kategori AM (stor knallert) i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud 290 kr.
Køreprøve til kategori AM (stor knallert) 290 kr.
Priser på køreprøver, kørekort mv. til kategori LK (lille knallert) (2023) Pris
Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år, da pågældende fik en ubetinget frakendelse af førerretten, (udskydelsesfrakendelse) 140 kr.
Kørekort til kategori LK (lille knallert) efter ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert 140 kr.
Kørekort (inkl. teoriprøve) til kategori LK (lille knallert) til personer, der er fyldt 18 år 140 kr.
Kørekort (inkl. undervisning, teoriprøve og praktisk prøve) til kategori LK (lille knallert) til personer under 18 år 510 kr.
Kørekort til kategori LK (lille knallert) til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet førerretten 140 kr.
For ombytning af kørekort med kode om frakendelse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan kode 140 kr.
Teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve 230 kr.
Erhvervsmæssig personbefordring (2023) Pris
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus 1000 kr. og 580 kr.