Krav til cykler

Sidst opdateret 27/01/2020
En kort gennemgang af Færdselsstyrelsens krav til cyklers indretning og udstyr samt links til de fulde bekendtgørelser, hvor alle kravene er at finde.

  Alle kravene til cyklers indretning og udstyr kan du finde i Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. De vigtigste krav er:


  • En cykel med to hjul må højst være 3,5 m lang og 1 m bred, og den skal være udstyret med mindst 2 uafhængige bremsesystemer.
  • En cykel med to hjul skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra, én rød refleks, der er synlig bagfra, mindst to gule reflekser, der bevæger sig når cyklen kører (f.eks. i pedalerne) og som er synlige bagfra. Desuden skal hvert hjul være forsynet med mindst én gul refleks, der er synlig fra siderne, eller med hvide reflekterende dæk- eller fælgsider.
  • Cykellygter skal afgive lys som er tydeligt synligt henholdsvis forfra og bagfra i mindst 300 meters afstand. Forlygter skal afgive hvidt eller gulligt lys, og baglygter skal afgive rødt lys.

  Kravene til cykelhjelme og refleksveste m.m. kan du finde i Bekendtgørelse om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.m.). Det vigtigste krav til sådant sikkerhedsudstyr er, at det skal være CE-mærket.

  Du kan se mere om cykler og sikkerhed på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

  Bekendtgørelse

  BEK nr 976 af 28/06/2016

  Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.

  Gældende fra

  01/07/2016

  BEK nr 976 af 28/06/2016 Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.

  Bekendtgørelse

  BEK nr 210 af 14/03/2018

  Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler

  Gældende fra

  21/04/2018

  Denne bekendtgørelse fastsætter supplerende krav til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (forordning 2016/425).