Blanketlisteside

Resultat: 258

Henvendelse om administrativt bødeforlæg i forbindelse med manglende syn og afmelding

Ønsker du at rette henvendelse vedrørende bødeforlæg, kan du benytte denne blanket.
Ansøgning

Ansøgning om udsættelse af fristen for periodisk syn

En udsættelse kræver, at der er særlige omstændigheder, der bevirker, at køretøjet ikke kan fremstilles til syn inden for den fastsatte frist.
Synet er lovpligtigt og skal foretages regelmæssigt.
Ansøgning

Anmodning om overdragelse til Gældsstyrelsen

Det er ikke muligt at lave en afdragsordning hos Færdselsstyrelsen, men du kan få sagen sendt til Gældsstyrelsen.
Ved at sende sagen til Gældsstyrelsen, erkender du samtidig bødeforlæg/bødeforlæggene
Erklæring

Erklæring om partikelfilter

 

Ansøgning

Ansøgning om førerattest

 

Ansøgning om nye tilladelser til national varebilskørsel

Brug denne blanket når du vil søge om nye eller fornyelse af tilladelser til national godskørsel for fremmed regning med varebil
Ansøgning

Ansøgning om godkendelse til at udbyde chauffør- og/eller vognmandsuddannelse til varebil

Benyt denne blanket, hvis du ønsker at blive godkendt til at udbyde varebilsuddannelser
Ansøgning

Ansøgning om fritagelse for gennemførelse af grunduddannelsen for varebilschauffører

 

Ansøgning

Ansøgning om fritagelse for varebilsvognmandskursus (3 års erfaring)