Blanketlisteside

Resultat: 6

Erklæring

Tro- og loveerklæring: Fritagelse af kvalifikationer

Erklæring på tro og love til brug for dispensation fra kursus og prøve ved ansøgning om
tilladelse til international godskørsel for fremmed regning i varebil
Ansøgning

Ansøgning om godkendelse af ny transportleder

 (godskørsel, buskørsel, busudlejning)
Ansøgning

Ansøgning om nye internationale varebilstilladelser

Hvis du ikke i forvejen har en godskørselstilladelse og ønsker at udføre international varebilskørsel for fremmed regning, skal du søge om tilladelse. Du kan søge om det her
Ansøgning

Ansøgning om yderligere internationale varebilstilladelser

Hvis du har en godskørselstilladelse og har behov for yderligere tilladelser til international varebilskørsel, kan du søge om det her
Ansøgning

Ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed

Brug denne blanket hvis du søger om godkendelse til at udleje chauffører erhvervsmæssigt.
Erklæring

Erklæring fra chaufførvikarvirksomheden

Chaufførvikarvirksomheden skal udfylde denne blanket og udlevere den til lejeren af en chaufførvikar mhp. at sikre, at den planlagte kørsel kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne.
Viser 6 af 6