Blanketlisteside

Resultat: 42

Skema

Lektionsplan for førere af mindre køretøjer i persontransport

 

Ansøgning

Application for approval to offer qualification training for drivers of commercial passenger vehicles

Hereby applies, pursuant to the administrative order on taxi services, for approval to offer and hold the following qualification training for drivers of commercial passenger vehicles.

Ansøgning om godkendelse til at udbyde kvalifikationsuddannelse

For førere af biler som anvendes til erhvervsmæssig persontransport 
Skema

Hent xsd-skema med eksplicitte valideringskrav

For IT-leverandører
Ansøgning

Revisorerklæring for tilladelse til drift af kørselskontor (landdistrikt)

Er du revisor, kan du afgive revisorerklæring for tilladelser til erhvervsmæssig persontransport her (landdistrikt)
Ansøgning

Revisorerklæring for tilladelse til drift af kørselskontor (landsdækkende)

Er du revisor, kan du afgive revisorerklæring for tilladelser til erhvervsmæssig persontransport her (landsdækkende)
Ansøgning

Ansøgning om ny ansvarlig leder til drift af kørselskontor (landdistrikt)

Benyt denne blanket, hvis du vil søge om godkendelse af ny ansvarlig leder i et kørselskontor (landdistrikt)

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til drift af kørselskontor (landsdækkende)

Benyt denne blanket, hvis du vil søge om tilladelse til at drive landsdækkende kørselskontor
Ansøgning

Ansøgning om ny ansvarlig leder til erhvervsmæssig persontransport

Benyt denne blanket, hvis du vil søge om ny ansvarlig leder til erhvervsmæssig persontransport: