Resultat: 296

Udgivet

20/01/2022

Nyhed

Status på regler om frontmonteret udstyr på lastbiler

Lastvognsbranchen har udtrykt bekymringer om skærpede krav til frontmonteret udstyr på lastbiler. Færdselsstyrelsen forsøger nu at finde en løsning ved blandt andet at forlænge dispensation for første registrering.
Læs mere

Udgivet

15/01/2022

Nyhed

Krav til coronapas ved køreprøver og køreundervisning ændres

Transportministeriet har netop udstedt en ny ændringsbekendtgørelse, der ændrer varigheden af et gyldigt coronapas samt præciserer, hvilke testtyper, der kan anvendes.
Læs mere

Udgivet

13/01/2022

Nyhed

Mere tid til sagsbehandling: Hovednummeret holder lukket for henvendelser hver onsdag

For at forkorte sagsbehandlingstiden sætter Færdselsstyrelsen nu hårdt ind overfor sagsbunkerne. Derfor lukkes der for telefoniske henvendelser hver onsdag i en periode.
Læs mere

Udgivet

07/01/2022

Nyhed

Høring: Ny gods- og buskørselsbekendtgørelse samt ændring af visse former for kombineret godstransport

Færdselsstyrelsen har netop sendt udkast til nye bekendtgørelser om gods- og buskørsel i høring. Samtidig er der ændringer til bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport. Ændringerne sker som led i gennemførelsen af EUs Vejpakke.
Læs mere

Udgivet

05/01/2022

Nyhed

Regulering af markedsovervågning på færdselsområdet flyttes til Sikkerhedsstyrelsen

Som følge af en lovændring ophæver Færdselsstyrelsen bestemmelser om markedsovervågning i syv forskellige bekendtgørelser.
Læs mere

Udgivet

05/01/2022

Nyhed

Nu er det muligt at udføre syn af motorcykler ved vejsiden

Færdselsstyrelsen har udstedt bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden.
Læs mere

Udgivet

05/01/2022

Nyhed

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Færdselsstyrelsen regulerer hvert år afgiften for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af kørertøjer til vejtransport af farligt gods.
Læs mere

Udgivet

05/01/2022

Nyhed

Nye ændringer i taxibekendtgørelsen

Færdselsstyrelsen har foretaget ændringer i bekendtgørelsen om taxikørsel. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2022.
Læs mere