Resultat: 278

Udgivet

01/11/2021

Nyhed

Nye åbningstider på takografkortekspeditionerne

Færdselsstyrelsen ændrer på takografekspeditionernes åbningstider, da behovet for fysisk ekspedition er mindre end forventet. Den nye digitale ansøgningsmodel har i den grad vundet indpas.
Læs mere

Udgivet

29/10/2021

Nyhed

Høring: Regulering af markedsovervågning på færdselsområdet flyttes til Sikkerhedsstyrelsen

Som følge af et nyt lovforslag ophæver Færdselsstyrelsen bestemmelser om markedsovervågning på færdselsområdet i syv forskellige bekendtgørelser.
Læs mere

Udgivet

22/10/2021

Nyhed

Nyt på kørekortområdet - Stor frigivelse af teoriprøver

Færdselsstyrelsen planlægger en større frigivelse af teoriprøver i løbet af de næste 2-3 uger. Allerede i weekenden, den 23. og 24. oktober, bliver de første 7-8.000 prøver tilgængelige på koreprovebooking.dk
Læs mere

Udgivet

22/10/2021

Nyhed

Høring: Færdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven i høring

Færdselsstyrelsen regulerer årligt afgiften for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af kørertøjer til vejtransport af farligt gods.
Læs mere

Udgivet

20/10/2021

Nyhed

Sådan ansøger du nemt om dit digitale førerkort

I forbindelse med at Færdselsstyrelsen har digitaliseret takografkortområdet, har styrelsen fået lavet en vejledningsvideo, der trin for trin forklarer, hvordan man ansøger om førerkortet.
Læs mere

Udgivet

19/10/2021

Nyhed

Høring: Bekendtgørelsesudkast regulerer fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter

Færdselsstyrelsen justerer bekendtgørelse om afgiftsfritagelse for partikeludledningsafgift i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelsen om visse eftermonterede partikelfiltre.
Læs mere

Udgivet

18/10/2021

Nyhed

Nyt på kørekortområdet - Opfordring til kørelærerne

Fra i dag opfordres kørelærerne til kun at booke prøver på koreprovebooking.dk i deres lokalområde, hvor kørelæreren har virksomhed, og hvor eleverne har haft deres praktiske træning.
Læs mere

Udgivet

15/10/2021

Nyhed

Nye krav til lastbilers indretning og udstyr

Ny og revideret meddelelse om frontmonterede redskaber og udstyr på lastbiler beskriver bl.a. hvordan vogntogslængder ift. koblingslængder skal måles og manuel frakobling af nødbremsesystemet AEBS.
Læs mere