Nyhedsliste

Resultat: 180

Udgivet

17/12/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen udvider sit kontrolfokus i virksomhedstilsynet

Færdselsstyrelsen vil i virksomhedskontrollen fra og med den 1. april 2021 have større fokus på at kontrollere, at reglerne om ugentlig køre- og hviletid samt ”2-ugers køretid" overholdes.
Læs mere

Udgivet

16/12/2020

Nyhed

Pressemeddelelse: Kørekortområdet flytter til Færdselsstyrelsen

Færdelsstyrelsen overtager kørekortadministration, køreprøver og takografområdet fra politiet og tredobler antallet af medarbejdere.
Læs mere

Udgivet

09/12/2020

Nyhed

Nyt register for udenlandsk transportkørsel i Danmark præsenteres

I forbindelse med ny bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport træder i kraft præsenteres et nyt register for udenlandsk kørsel i Danmark.
Læs mere

Udgivet

03/12/2020

Nyhed

Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken skal halveres

Færdselssikkerhedskommissionen udgiver i dag en ny handleplan for 2021-2030. Handleplanens formål er øge trafiksikkerheden.
Læs mere

Udgivet

03/12/2020

Nyhed

Ny bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet udstedes

Færdselsstyrelsen har reguleret en række gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet, som skal være gældende for 2021.
Læs mere

Udgivet

27/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen har evalueret Tempo 100-ordningen for påhængskøretøjer under 3.500 kg

Evalueringen har overordnet set fundet, at der ikke er noget, der tyder på, at der er en øget færdselssikkerhedsmæssig risiko forbundet med kørsel med Tempo 100-godkendte påhængskøretøjer.
Læs mere

Udgivet

27/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Den nye bekendtgørelse er en sammenskrivning af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med senere ændringer. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
Læs mere

Udgivet

24/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen sender udkast med ændringer i kørekortbekendtgørelsen i høring

Fra den 1. januar 2021 er Storbritannien ikke længere er en del af EU, og derfor er der behov for at tilpasse kørekortbekendtgørelsen. Færdselsstyrelsen har netop sendt udkast i høring med høringsfrist den 9. december 2020.
Læs mere