Nyhedsliste

Resultat: 119

Udgivet

01/07/2020

Nyhed

Ændret gebyr for ændringer til udstedte varebilstilladelser

Gebyret for ansøgninger om ændringer til allerede udstedte varebilstilladelser ændres.
Læs mere

Udgivet

19/06/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen opdaterer vejledning om registrering af partikelfiltre

Opdateringen betyder, at der nu er retningslinjer for blandt andet registrering af partikelfiltre på dieseldrevne lastbiler, stor personbil samt varebiler, som skal anvendes til kørsel i miljøzoner.
Læs mere

Udgivet

18/06/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen dispenserer fra visse krav om kode 78 på kørekort

I visse tilfælde skal kode 78 ikke længere påføres kørekortet. Derudover dispenserer Færdselsstyrelsen fra kravet om størrelsen på en motorcykel til øvelseskørsel og den praktiske prøve for kategori A2-motorcyekel.
Læs mere

Udgivet

15/06/2020

Nyhed

Frister i kørekortbekendtgørelsen bliver ændret

Bekendtgørelsen bliver ændret så lægeattesten fremover må være op til 6 måneder gammel. Samtidig må der gå op til 12 måneder fra påbegyndt knallertundervisning til bestået prøve.
Læs mere

Udgivet

11/06/2020

Nyhed

Eksamenskørsel 2020: husk regler og sundhedsanbefalinger

På trods af COVID-19 kommer de danske studenter på eksamenskørsel. For at få den bedste – og mest sikre – oplevelse, er det vigtigt at have styr på regler og sundhedsfaglige retningslinjer.
Læs mere

Udgivet

11/06/2020

Nyhed

Høring: Færdselsstyrelsen sender bekendtgørelse om overgangsregler for godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer m.v. i høring

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om overgangsregler for godkendelse af nye individuelle motorkøretøjer m.v. i høring. Høringsfristen er den 10. juli 2020.
Læs mere

Udgivet

04/06/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om kørekort

Ændringen i bekendtgørelsen betyder, at det under særlige betingelser er muligt at føre et køretøj, der bruger alternative brændstoffer med en tilladt totalvægt på op til 4.250 kg med et kørekort til almindelig bil.
Læs mere

Udgivet

04/06/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen opdaterer samtlige bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen

Formålet med ændringerne er at opdatere bekendtgørelserne, så undervisningsplanerne er i overensstemmelse med færdselsloven og de øvrige bekendtgørelser på området. De nye bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2020.
Læs mere