Resultat: 58

Udgivet

28/11/2019

Nyhed

Følgegruppe er nedsat som led i Færdselsstyrelsens arbejde med opdatering af de køretøjstekniske regler

På informationsmøderne den 5. november 2019 om forordning 2018/858 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer mv. fik branchen information om dannelsen af en følgegruppe.
Læs mere

Udgivet

28/11/2019

Nyhed

Nye bekendtgørelser regulerer beløb på færdselsområdet

Færdselsstyrelsen har udarbejdet fire nye bekendtgørelser, der fastsætter betalingsbeløb og forsikringsdækningsbeløb på færdselsområdet gældende for 2020.
Læs mere

Udgivet

19/11/2019

Nyhed

Ny kampagne skal få bilister til at tænde baglygterne

En ny kampagne fra Transport- og Boligministeriet, Rådet for Sikker Trafik og Færdselsstyrelsen skal minde bilister om, hvornår de skal tænde lyset, og hvordan bilister kan være sikre på, at lyset er indstillet korrekt foran og bagpå bilen.
Læs mere

Udgivet

18/11/2019

Nyhed

Information om forordning 2018/858

Den 1. september 2020 træder en ny forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer i kraft.
Læs mere

Udgivet

30/10/2019

Nyhed

Ændring af bekendtgørelse om særtransport

Styrelsen ændrer bekendtgørelse om særtransport. Formålet med ændringerne er bl.a. at fastlægge kravene for visse typer af særtransporter. Ændringerne træder i kraft den 1. november 2019.
Læs mere

Udgivet

30/10/2019

Nyhed

Nye regler for busser og lastbilers tilladte totalhøjde

Styrelsen ændrer bekendtgørelse dimensionsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer bliver i den forbindelse også ændret. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2020.
Læs mere

Udgivet

24/10/2019

Nyhed

Vejledning om syn af køretøjer og Detailforskrifter for Køretøjer er opdateret

Færdselsstyrelsen har opdateret Vejledning om syn af køretøjer, som træder i kraft den 1. november 2019. Samtidig træder den nye Detailforskrifter for Køretøjer 2019 i kraft.
Læs mere

Udgivet

10/10/2019

Nyhed

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har evalueret forsøgsordningen med selvkørende biler

Evalueringen af forsøgsordningen for selvkørende biler har givet anledning til en række anbefalinger om tiltag, der skal imødekomme nogle af de udfordringer, som brugerne oplever.
Læs mere