Resultat: 10

Udgivet

21/09/2021

Nyhed

Opsætning af prissammenligningsskilte på offentligt tilgængelige ladestandere

Færdselsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at størrelsen på prissammenligningsskiltene ikke passer med dimensioneringen af nogle ladestandere. Virksomheder, der oplever dette problem, bedes kontakte styrelsen.
Læs mere

Udgivet

26/07/2021

Nyhed

Vejledning til opsætning af prissammenligningsskilte på tankstationer og ladestandere er nu offentliggjort

Færdselsstyrelsen har offentliggjort en vejledning, i forbindelse med det nye krav til prissammenligningsskilte om fossile brændstoffer og alternative drivmidler, der skal opsættes på offentligt tilgængelige tankstationer og ladestandere.
Læs mere

Udgivet

11/06/2021

Nyhed

Ny brugerinformationsordning gør det muligt at sammenligne priser på brændstoffer og alternative drivmidler

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om brugerinformationsskilte, der skal opsættes på offentligt tilgængelig tankstationer og ladestandere.
Læs mere

Udgivet

01/03/2021

Nyhed

Høring: Færdselsstyrelsen regulerer bekendtgørelsen om forsøgsordningen med selvkørende enheder

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om forsøg med selvkørende enheder og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i høring.
Læs mere

Udgivet

21/09/2020

Nyhed

Høring: Ændring i forsøgsordningen for små motoriserede køretøjer

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj, motoriseret skateboard og motoriseret løbehjul i høring.
Læs mere

Udgivet

04/09/2020

Nyhed

Ny side på fstyr.dk om køretøjers energi- og miljøegenskaber

Hvilken bil er bedst for dig? Det er et godt spørgsmål, og svaret kan du nu komme nærmere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.
Læs mere

Udgivet

15/07/2020

Nyhed

Høring: Udkast til ændring af dimensionsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om detailforskrifter

Høringen sker som led i ændringer i direktiver om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik.
Læs mere