Resultat: 120

Udgivet

07/01/2022

Nyhed

Høring: Ny gods- og buskørselsbekendtgørelse samt ændring af visse former for kombineret godstransport

Færdselsstyrelsen har netop sendt udkast til nye bekendtgørelser om gods- og buskørsel i høring. Samtidig er der ændringer til bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport. Ændringerne sker som led i gennemførelsen af EUs Vejpakke.
Læs mere

Udgivet

05/01/2022

Nyhed

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Færdselsstyrelsen regulerer hvert år afgiften for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af kørertøjer til vejtransport af farligt gods.
Læs mere

Udgivet

05/01/2022

Nyhed

Nye ændringer i taxibekendtgørelsen

Færdselsstyrelsen har foretaget ændringer i bekendtgørelsen om taxikørsel. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2022.
Læs mere

Udgivet

05/01/2022

Nyhed

Ny bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet

Bekendtgørelsen regulerer Færdselsstyrelsens gebyrer på vejtransportområdet gældende for 2022.
Læs mere

Udgivet

15/12/2021

Nyhed

Nye udstationeringsregler for visse former for kørsel i Danmark samt ændringer til bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Som led i implementering af Vejpakken har Færdselsstyrelsen udarbejdet en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udstationering af førere i Danmark. Ligeledes indebærer Vejpakken ændringer af køre- og hviletidsbekendtgørelsen.
Læs mere

Udgivet

25/11/2021

Nyhed

Ny praksis for dokumentation af egenkapital skal mindske sagbehandlingstiden

For at mindske sagsbehandlingstiden hos Færdselsstyrelsen vil ansøgninger på vejtransportområdet fremover først blive behandlet, når alle oplysninger– herunder dokumentation for egenkapital – er indsendt.
Læs mere