Nyhedsliste

Resultat: 81

Udgivet

14/01/2021

Nyhed

Pressemeddelelse: International virksomhed skal opkræve 11 mio. kroner for Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen laver aftale med Euro Parking Collection plc om at opkræve ubetalte parkeringsafgifter fra internationale skyldnere.
Læs mere

Udgivet

05/01/2021

Nyhed

Nye bekendtgørelser om godskørsel og om buskørsel

Bekendtgørelse om godskørsel og bekendtgørelse om buskørsel ændres i overensstemmelse med lovændringerne på området. De nye bekendtgørelser træder i kraft den 1. januar 2021.
Læs mere

Udgivet

05/01/2021

Nyhed

Nye regler om tekniske krav til aerodynamiske førerhuse og anordninger samt brug af anordningerne

De nye regler om krav til aerodynamiske førerhuse og anordninger samt brug af aerodynamiske anordninger skal sikre, at genstandene overholder EU-krav samt at brugen af anordningerne ikke er til unødig fare for chaufføren og andre trafikanter.
Læs mere

Udgivet

22/12/2020

Nyhed

Vigtig information om håndhævelsen af nye aflønningsregler

Når nye regler for aflønning af udstationerede chauffører træder i kraft den 1. januar 2021, har Færdselsstyrelsen aftalt med Rigspolitiet, at de i de første tre måneder vil forholde sig vejledende over for de virksomheder, der bliver kontrolleret.
Læs mere

Udgivet

17/12/2020

Nyhed

Fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet

Færdselsstyrelsen offentliggør fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet om førerens indkvartering og muligheden for at vende hjem.
Læs mere

Udgivet

17/12/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen udvider sit kontrolfokus i virksomhedstilsynet

Færdselsstyrelsen vil i virksomhedskontrollen fra og med den 1. april 2021 have større fokus på at kontrollere, at reglerne om ugentlig køre- og hviletid samt ”2-ugers køretid" overholdes.
Læs mere

Udgivet

09/12/2020

Nyhed

Nyt register for udenlandsk transportkørsel i Danmark præsenteres

I forbindelse med ny bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport træder i kraft præsenteres et nyt register for udenlandsk kørsel i Danmark.
Læs mere

Udgivet

03/12/2020

Nyhed

Ny bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet udstedes

Færdselsstyrelsen har reguleret en række gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet, som skal være gældende for 2021.
Læs mere

Udgivet

23/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen præciserer gyldigheden af beviser på taxiområdet

På grund af tvivl om gyldigheden af beviser præciserer Færdselsstyrelsen, at taxi-, limousine- og sygetransportførerkort ikke har fået forlænget deres gyldighed.
Læs mere