Resultat: 162

Udgivet

14/09/2023

Nyhed

Færdselsstyrelsen udgiver vejledning om buscabotage

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om reglerne for at udføre buscabotage i Danmark.
Læs mere

Udgivet

29/06/2023

Nyhed

Chaufførkort: Status på sagsbehandling

Få seneste status på sagsbehandlingstiden for chaufførkort, som er påvirket af en stor stigning i antallet af ansøgninger. Læs også hvad du skal være opmærksom på, når du ansøger om chaufførkort.
Læs mere

Udgivet

02/06/2023

Nyhed

Ny bekendtgørelse om særtransport er udstedt

Anden del af tilpasningen af særtransportreglerne er udstedt. Den nye bekendtgørelse indeholder en række ændringer, forbedring af strukturen og præciseringer.
Læs mere

Udgivet

02/06/2023

Nyhed

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en ny Vejledning om cabotagekørsel, som træder i kraft den 31. maj 2023

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en ny Vejledning om cabotagekørsel, som træder i kraft dato for offentliggørelse.
Læs mere

Udgivet

02/06/2023

Nyhed

Ny bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

På baggrund af Færdselsstyrelsens og branchens erfaringer med bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer, sker der nu en række ændringer.
Læs mere

Udgivet

31/05/2023

Nyhed

Ny bekendtgørelse om buskørsel

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om buskørsel, for at foretage en rettelse i bekendtgørelsens straffebestemmelse.
Læs mere

Udgivet

31/05/2023

Nyhed

Ny bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Den nye bekendtgørelse indfører bl.a. mængdegrænser for privates transport af fyrværkeri og flaskegas og ændrer i de nationale bestemmelser for vejtransport af husstandsindsamlet affald, der er farligt gods.
Læs mere

Udgivet

30/05/2023

Nyhed

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område.

Bekendtgørelsen er udstedt med henblik på at indføre et gebyr for fællesskabstilladelser eller bekræftede kopier heraf for godskørsel for fremmed regning med køretøjer over 3.500 kg og for erhvervsmæssig personbefordring med bus.
Læs mere