Resultat: 92

Udgivet

08/04/2021

Nyhed

Færdselsstyrelsen har fået nye oplysninger vedrørende et netop offentliggjort fortolkningsbidrag til 11 kg-reglen for godstransport med varebiler

På baggrund af henvendelser foretager Færdselsstyrelsen yderligere undersøgelser forud for præciseringen af anvendelsesområdet for 11 kg-reglen i godskørselsloven.
Læs mere

Udgivet

31/03/2021

Nyhed

Høring: Ny bestemmelse om udveksling af oplysninger om kvalifikationsbeviser med andre EU- og EØS-lande

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport i høring.
Læs mere

Udgivet

31/03/2021

Nyhed

OPDATERET – nyhed trukket tilbage: Færdselsstyrelsen offentliggør fortolkningsbidrag til 11 kg´-reglen i godskørselsloven

Præcisering af anvendelsesområdet for 11 kg’–reglen, der er afgørende for, om man som virksomhed, der kører godskørsel for fremmed regning, skal have en varebilstilladelse.
Læs mere

Udgivet

26/03/2021

Nyhed

Vejledningsperioden udløber for kontrol af lønvilkår i forbindelse med cabotagekørsel og vejdelen af kombineret transport

Færdselsstyrelsen og politiet har i årets første 3 måneder anvendt en vejledende tilgang i forbindelse med kontrol af nye regler for lønvilkår. Den 1. april 2021 udløber vejledningsperioden.
Læs mere

Udgivet

25/03/2021

Nyhed

Høring: Færdselsstyrelsen justerer gebyrsatsen for udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort

Færdselsstyrelsen har netop sendt udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i høring. Høringsfristen udløber den 21. april 2021.
Læs mere

Udgivet

16/03/2021

Nyhed

Nye minimumstimesatser for chauffører, der udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport

Transportministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport.
Læs mere

Udgivet

03/02/2021

Nyhed

Taxi-uddannelse: Færdselsstyrelsen finder og retter fejl i Multitest

Fejl i Multitest betyder, at der fra 1. januar 2018 til 28. januar 2021, er kursister som fejlagtigt har bestået den teoretiske prøve til taxi-kvalifikationsuddannelsen. Fejlen er ved at blive rettet og får ikke konsekvenser for omfattede chauffører.
Læs mere