Resultat: 23

Udgivet

20/12/2019

Nyhed

Ændring af procedure for EPT-tilladelser ved 9. lodtrækning

Fra og med 9. lodtrækningsrunde vil ansøgere om tilladelser til nulemissionsbiler kun deltage i lodtrækningen om de 50 tilladelser, som er reserveret til nulemission.
Læs mere

Udgivet

16/12/2019

Nyhed

Bopælskrav udgår af taxiloven

Taxilov.dk er ændret som følge af, at kravet om, at ejerkredsen af taxiselskaber skal have bopæl i EU eller EØS ikke længere håndhæves.
Læs mere

Udgivet

05/12/2019

Nyhed

Alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en række faktaark over de typiske alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer samt en ’Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel’.
Læs mere

Udgivet

03/12/2019

Nyhed

Ny bekendtgørelse om taxikørsel

Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om taxikørsel. Bekendtgørelsen indeholder nye regler for midlertidige chaufførkort og ændrer datoen for indsendelse af revisorerklæring for kørselskontorer.
Læs mere

Udgivet

03/12/2019

Nyhed

Ottende lodtrækning om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport er gennemført

Til den ottende lodtrækning har Færdselsstyrelsen modtaget ansøgninger fra 2.286 virksomheder om 30.949 EPT-tilladelser til nulemissionsbiler og om 9.776 EPT-tilladelser til almindelige køretøjer.
Læs mere

Udgivet

30/10/2019

Nyhed

Ændring af bekendtgørelse om særtransport

Styrelsen ændrer bekendtgørelse om særtransport. Formålet med ændringerne er bl.a. at fastlægge kravene for visse typer af særtransporter. Ændringerne træder i kraft den 1. november 2019.
Læs mere

Udgivet

19/09/2019

Nyhed

Har du ansøgt om en varebilstilladelse?

Den 1. juli trådte de nye regler for godskørsel med varebiler i kraft. Det betyder, at vognmandsvirksomheder, der kører godskørsel for fremmed regning med varebiler skal opfylde en række krav for at få en varebilstilladelse.
Læs mere