Resultat: 55

Udgivet

22/12/2020

Nyhed

Vigtig information om håndhævelsen af nye aflønningsregler

Når nye regler for aflønning af udstationerede chauffører træder i kraft den 1. januar 2021, har Færdselsstyrelsen aftalt med Rigspolitiet, at de i de første tre måneder vil forholde sig vejledende over for de virksomheder, der bliver kontrolleret.
Læs mere

Udgivet

17/12/2020

Nyhed

Fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet

Færdselsstyrelsen offentliggør fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet om førerens indkvartering og muligheden for at vende hjem.
Læs mere

Udgivet

17/12/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen udvider sit kontrolfokus i virksomhedstilsynet

Færdselsstyrelsen vil i virksomhedskontrollen fra og med den 1. april 2021 have større fokus på at kontrollere, at reglerne om ugentlig køre- og hviletid samt ”2-ugers køretid" overholdes.
Læs mere

Udgivet

09/12/2020

Nyhed

Nyt register for udenlandsk transportkørsel i Danmark præsenteres

I forbindelse med ny bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport træder i kraft præsenteres et nyt register for udenlandsk kørsel i Danmark.
Læs mere

Udgivet

03/12/2020

Nyhed

Ny bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet udstedes

Færdselsstyrelsen har reguleret en række gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet, som skal være gældende for 2021.
Læs mere

Udgivet

23/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen præciserer gyldigheden af beviser på taxiområdet

På grund af tvivl om gyldigheden af beviser præciserer Færdselsstyrelsen, at taxi-, limousine- og sygetransportførerkort ikke har fået forlænget deres gyldighed.
Læs mere

Udgivet

19/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen udsætter ansøgningsfristen for deltagelse i den fjerde lodtrækning i 2020

Grundet en fejl udsættes ansøgningsfristen for deltagelse i den fjerde lodtrækning i 2020 til fredag den 20. november.
Læs mere

Udgivet

09/11/2020

Nyhed

Midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i forbindelse med aflivning af mink

I perioden fra den 7. november 2020 til og med den 20. november 2020 er grænsen for den daglige køretid øget samt reglerne om ugehvil sat ud af kraft for de førere som udfører national godstransport af materiel til minkbesætninger i Danmark.
Læs mere