Resultat: 44

Udgivet

20/01/2022

Nyhed

Status på regler om frontmonteret udstyr på lastbiler

Lastvognsbranchen har udtrykt bekymringer om skærpede krav til frontmonteret udstyr på lastbiler. Færdselsstyrelsen forsøger nu at finde en løsning ved blandt andet at forlænge dispensation for første registrering.
Læs mere

Udgivet

07/01/2022

Nyhed

Høring: Ny gods- og buskørselsbekendtgørelse samt ændring af visse former for kombineret godstransport

Færdselsstyrelsen har netop sendt udkast til nye bekendtgørelser om gods- og buskørsel i høring. Samtidig er der ændringer til bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport. Ændringerne sker som led i gennemførelsen af EUs Vejpakke.
Læs mere

Udgivet

05/01/2022

Nyhed

Ny bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre samt fritagelse for partikeludledningsafgift

Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre. Samtidig er der mulighed for afgiftsfritagelse for partikeludledningsafgift ved anvendelse af den nationale ordning.
Læs mere