Resultat: 111

Udgivet

22/12/2020

Nyhed

Vigtig information om håndhævelsen af nye aflønningsregler

Når nye regler for aflønning af udstationerede chauffører træder i kraft den 1. januar 2021, har Færdselsstyrelsen aftalt med Rigspolitiet, at de i de første tre måneder vil forholde sig vejledende over for de virksomheder, der bliver kontrolleret.
Læs mere

Udgivet

22/12/2020

Nyhed

Vejledning om syn af køretøjer er opdateret

Færdselsstyrelsen har opdateret Vejledning om syn af køretøjer, som finder anvendelse fra den 1. januar 2021.
Læs mere

Udgivet

18/12/2020

Nyhed

Transport- og Boligministeriet udsteder en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførelse af cabotagekørsel

Den nye bekendtgørelse implementerer lovændringer vedrørende cabotagekørsel med gods, buscabotagekørsel og vejdelen af kombineret transport. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
Læs mere

Udgivet

18/12/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om kørekort

Ændringerne får betydning for ombytning af kørekort udstedt i et tidligere EU- eller EØS-land, herunder Storbritannien, når landet pr. 1. januar 2021 udtræder af EU.
Læs mere

Udgivet

17/12/2020

Nyhed

Fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet

Færdselsstyrelsen offentliggør fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet om førerens indkvartering og muligheden for at vende hjem.
Læs mere

Udgivet

17/12/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen udvider sit kontrolfokus i virksomhedstilsynet

Færdselsstyrelsen vil i virksomhedskontrollen fra og med den 1. april 2021 have større fokus på at kontrollere, at reglerne om ugentlig køre- og hviletid samt ”2-ugers køretid" overholdes.
Læs mere

Udgivet

09/12/2020

Nyhed

Nyt register for udenlandsk transportkørsel i Danmark præsenteres

I forbindelse med ny bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport træder i kraft præsenteres et nyt register for udenlandsk kørsel i Danmark.
Læs mere

Udgivet

03/12/2020

Nyhed

Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken skal halveres

Færdselssikkerhedskommissionen udgiver i dag en ny handleplan for 2021-2030. Handleplanens formål er øge trafiksikkerheden.
Læs mere

Udgivet

03/12/2020

Nyhed

Ny bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet udstedes

Færdselsstyrelsen har reguleret en række gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet, som skal være gældende for 2021.
Læs mere