Nyhedsside

Resultat: 135

Udgivet

22/09/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen offentliggør forskningsprojekt fra Nord Universitet om ny køreuddannelse i Danmark

Rapporten omhandler Nord Universitets anbefalinger for en ny køreuddannelsesmodel og eventuelle ændringer for kørelæreruddannelsen i Danmark.
Læs mere

Udgivet

21/09/2020

Nyhed

Høring: Ændring i forsøgsordningen for små motoriserede køretøjer

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj, motoriseret skateboard og motoriseret løbehjul i høring.
Læs mere

Udgivet

15/09/2020

Nyhed

Ophør af krav om bremsedataerklæring

Færdselsstyrelsen ophæver kravet om udstedelse af bremsedataerklæring for køretøjer med typegodkendt bremsesystem, som beskrevet i meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1982.
Læs mere

Udgivet

09/09/2020

Nyhed

Ny bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. september 2020.
Læs mere

Udgivet

04/09/2020

Nyhed

Ny side på fstyr.dk om køretøjers energi- og miljøegenskaber

Hvilken bil er bedst for dig? Det er et godt spørgsmål, og svaret kan du nu komme nærmere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.
Læs mere

Udgivet

01/09/2020

Nyhed

Resultatet af ellevte lodtrækningsrunde er klar

Ellevte lodtrækning om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport er gennemført. Der er trukket lod om 50 tilladelser til nulemissionsbiler og 75 almindelige tilladelser.
Læs mere

Udgivet

01/09/2020

Nyhed

Suspenderingen af fristerne på synsområdet ophørte pr. 31. august 2020

Den 31. august 2020 ophørte suspenderingen af fristerne på synsområdet, hvilket betyder, at du som køretøjsejer/bruger igen skal efterleve de frister, der fastsættes af Færdselsstyrelsen om at få køretøjet synet og godkendt eller afmeldt.
Læs mere

Udgivet

27/08/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen inviterer til dialog med overenskomstparterne på vejtransportområdet

Tæt dialog med overenskomstparterne er med til at sikre styrelsens forudsætninger for tilrettelæggelse og implementering af nye rammevilkår for løn og omkostningsniveau, der skal gælde for danske og udenlandske virksomheders kørsel på danske veje.
Læs mere