Nyhedsside

Resultat: 323

Udgivet

20/05/2022

Nyhed

To nye bekendtgørelser om kontrol af arbejdstid træder i kraft den 21. maj 2022

Bekendtgørelserne udmønter sammen med lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, og lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren, reglerne om kontrol af arbejdstid.
Læs mere

Udgivet

18/05/2022

Nyhed

Nyt fortolkningsbidrag om anvendelse af takografen

Færdselsstyrelsen har modtaget et nyt fortolkningsbidrag fra EU-kommisionen om anvendelse af takografen i forbindelse med grænsepassage, herunder særligt hvad der forstås ved ”den nærmest mulige holdeplads ved eller efter grænsen”.
Læs mere

Udgivet

12/05/2022

Nyhed

Ny bekendtgørelse om godskørsel træder i kraft den 13. maj

Bekendtgørelsen udmønter reglerne om international varebilskørsel for fremmed regning, herunder kravet til transportlederens faglige kvalifikationer.
Læs mere

Udgivet

09/05/2022

Nyhed

Det skal være lettere at finde en ledig ladestander

Regeringen ønsker at tilgængeliggøre data fra den offentlige drivmiddelinfrastruktur og ladestandere. Et bedre overblik over ladestandere skal understøtte den grønne omstilling på vejene og gøre det lettere at være elbilsejer.
Læs mere

Udgivet

06/05/2022

Nyhed

Færdselsstyrelsen har opdateret "Vejledningen om syn af køretøjer"

I den opdaterede vejledning, er der bl.a. en ny vejledning vedrørende motorcykler indkaldt til syn hos en synsvirksomhed efter et vejsidesyn.
Læs mere

Udgivet

05/05/2022

Nyhed

De første 10-årige fællesskabstilladelser udløber i år

Transportvirksomheder, som udfører godskørsel for fremmed regning eller erhvervsmæssig personbefordring, skal være opmærksomme på, at de første 10-årige fællesskabstilladelser udløber i år.
Læs mere

Udgivet

04/05/2022

Nyhed

Vejledningsperiode for nye udstationeringsregler er ophørt

Den 2. februar trådte nye regler i kraft vedrørende udstationering indenfor vejtransport, grundet implementeringen af EU's vejpakke. Siden de nye regler trådte i kraft, har Færdselsstyrelsen haft en vejledningsperiode, der løb frem til den 30. april.
Læs mere