Nyhedsside

Resultat: 133

Udgivet

18/08/2020

Nyhed

Forlængelse af fristen for indregistrering af restkøretøjer i 4 måneder fra 1. september 2020

Færdselsstyrelsen har på baggrund af en udtalelse fra Kommissionen forlænget fristen for indregistering af køretøjer med restkøretøjstilladelse, på trods af manglende overensstemmelse med krav, der trådte i kraft den 1. september 2019.
Læs mere

Udgivet

14/08/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen har udarbejdet vejledning til synsvirksomhederne om opsætning af plexiglasplader

Vejledningen indeholder en uddybning af reglerne for opsætning af plexiglasplade i biler, busser, taxier mv. som værn mod Covid-19.
Læs mere

Udgivet

14/08/2020

Nyhed

Høring: Ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport i høring.
Læs mere

Udgivet

14/08/2020

Nyhed

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af kørekortbekendtgørelsen

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af kørekortbekendtgørelsen i høring. Høringsfristen er den 7. september 2020.
Læs mere

Udgivet

31/07/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen opdaterer vejledning om miljøzonekontrol ved syn

Opdateringen betyder, at der nu er nye retningslinjer til miljøzonekontrollen, som skal udføres på dieseldrevne lastbiler, store personbiler samt varebiler, som skal anvendes til kørsel i miljøzoner.
Læs mere

Udgivet

31/07/2020

Nyhed

Indsats mod snyd med lastbilers emissions-begrænsende systemer

Færdselsstyrelsen har undersøgt kontrolmetoder og værktøjer, som kan bruges til at håndhæve reglerne om lastbilers udledning af luftforurening.
Læs mere

Udgivet

15/07/2020

Nyhed

Høring: Udkast til ændring af dimensionsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om detailforskrifter

Høringen sker som led i ændringer i direktiver om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik.
Læs mere

Udgivet

15/07/2020

Nyhed

Vejsidesynsbekendtgørelsen og anden bekendtgørelse sendes i høring

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til vejsidesynsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om ændring af synsbekendtgørelsen, samt cirkulære om ophævelse af cirkulære om gennemførelse af vejsidesyn i høring. Høringsfristen er den 17. august 2020.
Læs mere