Nyhedsside

Resultat: 112

Udgivet

25/11/2021

Nyhed

Ny praksis for dokumentation af egenkapital skal mindske sagbehandlingstiden

For at mindske sagsbehandlingstiden hos Færdselsstyrelsen vil ansøgninger på vejtransportområdet fremover først blive behandlet, når alle oplysninger– herunder dokumentation for egenkapital – er indsendt.
Læs mere

Udgivet

17/11/2021

Nyhed

Høring: Ændringer i taxibekendtgørelsen

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel i høring. Høringsfristen er den 3. december 2021.
Læs mere

Udgivet

16/11/2021

Nyhed

Færdselsstyrelsen skifter platform og lancerer ny mailservice

Færdselsstyrelsen har taget en ny platform for udsendelse af nyhedsbreve i brug, og lancerer en notifikationsservice for kørelærere, der fremover kan abonnere på driftsinformation om køreprøveafviklingen.
Læs mere

Udgivet

15/11/2021

Nyhed

Høring: Bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden

Færdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om udførelse af syn af motorcykler ved vejsiden i høring. Høringsfristen er den 3. december 2021.
Læs mere

Udgivet

01/11/2021

Nyhed

Nye åbningstider på takografkortekspeditionerne

Færdselsstyrelsen ændrer på takografekspeditionernes åbningstider, da behovet for fysisk ekspedition er mindre end forventet. Den nye digitale ansøgningsmodel har i den grad vundet indpas.
Læs mere

Udgivet

29/10/2021

Nyhed

Høring: Regulering af markedsovervågning på færdselsområdet flyttes til Sikkerhedsstyrelsen

Som følge af et nyt lovforslag ophæver Færdselsstyrelsen bestemmelser om markedsovervågning på færdselsområdet i syv forskellige bekendtgørelser.
Læs mere

Udgivet

22/10/2021

Nyhed

Nyt på kørekortområdet - Stor frigivelse af teoriprøver

Færdselsstyrelsen planlægger en større frigivelse af teoriprøver i løbet af de næste 2-3 uger. Allerede i weekenden, den 23. og 24. oktober, bliver de første 7-8.000 prøver tilgængelige på koreprovebooking.dk
Læs mere

Udgivet

22/10/2021

Nyhed

Høring: Færdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven i høring

Færdselsstyrelsen regulerer årligt afgiften for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af kørertøjer til vejtransport af farligt gods.
Læs mere